A A A

My image My image My image

Обавештење о расписивању и спровођењу конкурса

10 јул 2017

Градска општина Врачар, Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених и покретних привремених објеката на јавним површинама на подручју градске општине Врачар je на основу Одлуке председника градске општине Врачар број 920-225/2017 од 05.07.2017. године којом се покреће поступак и утврђују критеријуми које треба да испуне физичка и правна лица ради учешћа на конкурсу за одређивање корисника локација за постављање тезги и других покретних привремених обеката на јавним површинама на подручју градске општине Врачар, расписaла конкурс о избору корисника локација за постављање тезги и других покретних привремених обеката на јавним површинама на подручју градске општине Врачар. Комплетан текст конкурса објављен је на огласној табли Градске општине Врачар у Његошевој улици број 77.

Електронски образац текста јавног конкурса можете преузети овде :

Текст јавног конкурса