A A A

My image My image My image
7 Sednica SO Vracar

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

20 мар 2017

Скупштина Градске општине Врачар одржала је седму седницу на којој су одборници усвојили одлуке и планове везане за развој спорта, унапређење родне равноправности и смањење незапослености на територији Градске општине Врачар. Препознајући важност спорта и стављајући развој и унапређење спорта као једну од кључних области којој ће бити посвећена посебна пажња, одборници су донели одлуку о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта као и програм развоја спорта за период 2017. до 2018. године.
Подржавајући напоре државе за смањење незапослености, Скупштина је донела Локални акциони план запошљавања Градске општине Врачар за 2017. годину, којим је као основни циљ постављено смањење незапослености у 2017. години за 0,5%. Ради реализације овог основног циља, планом су предвиђени појединачни циљеви и прецизно утврђене активности за њихову реализацију.
Градска општина Врачар је као потписница Европске повеље за родну равноправност донела Локални акциони план за унапређење родне равноправности за период 2017.-2018. године. Основни циљ доношења Акционог плана је утицај на свакодневни живот грађана и грађанки Градске општине Врачар као и примена принципа родне равноправности у свим друштвеним сферама. Активности предвиђене планом имају за циљ отклањање неравноправности полова, искорењивање дискриминације по различитим основама као и поштовање загарантованих људских права. Планом су предвиђене области деловања које обухватају између осталог, превенцију и сузбијање свих облика насиља над женама и пружање заштите за жене жртве насиља, здравствену политику, економско оснаживање жена, социјалну и дечју политику, здравствену политику и сл. За сваку област утврђене су активности за њихову реализацију као и носиоци активности, рокови, индикатори за проверу ефикасности спроведених активности.
Одборници су донели План за постављање тезги и других покретних привремених објеката на подручју Градске општине Врачар као и План постављања башти угоститељских објеката у пешачкој зони Његошева улица (од улице Краља Милана до улице Светозара Марковића).
Скупштина је утврдила Предлог одлуке о измени одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда и упутили је Скупштини града Београда на усвајање. Овом изменом предвиђено је укидање експлицитне забране увођења паса и мачака у објекте које користе органи локалне самоуправе, с тим да се свакој локалној самоуправи оставља могућност да самостално одлучи, да ли ће допустити или забранити слободно увођење паса и мачака у објекте које користе.