A A A

My image My image My image
X-Sednica skupstine

ОДРЖАНА 10 СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

12 сеп 2017

Скупштина Градске општине Врачар одржала је десету седницу на којој су одборници прихватили Извештај о Извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2017. годину и донели одлуку о Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар „ – у ликвидацији за 2016. годину (период 01.12.2016. – 31.12.2016.), бр.181/17 од 04.04.2017. године. Како је Одлуком о измени одлуке о о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2017. години, Градској општини Врачар одређен је већи обим средстава за општу потрошњу, одборници су разматрали и усвојили Одлуку о првом ребалансу буџета Градске општине Врачар са пројекцијама за 2018. и 2019. годину. Скупштина је такође донела Решење о допуни решења о избору чланова и чланица сталних радних тела скупштине Градске општине Врачар и Решење о измени Решења о именовању, председника/председнице, заменика/заменице председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица изборне комисије Градске општине Врачар. Михаило Групковић председник Скупштине Градске општине Врачар обавестио је одборнике и одборнице да су одборнице Скупштине Градске општине Врачар формирале Женску одборничку мрежу чиме је општина Врачар постала прва београдска општина у којој је конституисана женска одборничка мрежа. Одборнице су оваквом иницијативом показале да родна равноправност јесте и мора бити надстраначка тема. За координаторку Женске одборничке мреже изабрана је одборница Јелена Грубачић, одборница Александра Јовановић за њену заменицу, а за секретарку мреже изабрана је чланица Већа Градске општине Врачар Наташа Мијатовић.