A A A

My image My image My image

Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар

4 авг 2017

Градска општина Врачар је 26.06.2017. године, расписала Јавни конкурс за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији Градске општине Врачар у 2017. години.

Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар је на седници одржаној 20.07.2017. године и настављеној 3.08.2017. године, избодовао пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији Градске општине Врачар у 2017. години и сачинио листу за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији Градске општине Врачар у 2017. години. Листу можете преузети овде.

Учесници конкурса имају право на увид у конкурсни материјал и право на приговор у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији Градске општине Врачар. Последњи дан за вршење увида и улагање приговора је 9. август 2017. године. Приговори и захтеви за увид предају се преко Писарнице градске општине Врачар, за Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар, Његошева 77.

По коначности листе, председник Градске општине Врачар ће, у складу са редоследом на листи, на предлог Савета, посебним актом одлучити о избору пројекта коме се опредељују средства, у року не дужем од 15 дана од дана објављивања листе, након чега ће са корисником бити закључен уговор, којим ће се регулисати начин коришћења средстава, рок у коме се средства морају искористити, контрола наменског коришћења средстава, начин раскида уговора и повраћаја одобрених средстава или активирања инструмента обезбеђења, у случају ненаменског коришћења средстава и слично.