A A A

My image My image My image

Јавне набавке-ДОБРА 2017 год.

Куповина ауто седишта за децу, јавна набавка број 404/2-34/2017
Куповина потрошног материјала за потребе одржавања управне зграде Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-19/2017
Куповина и испорука артикала за кафе кухињу и манифестације (број ЈН: 404/2-7/2017).
Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда за куповину 4 преносива рачунара