A A A

My image My image My image

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2017

Услуга израде идејних пројеката за потребе Градске општине Врачар и установа чији је општина оснивач Јавна набавка број 404/2-17/2017
Услуга одржавања лифтова у управној згради Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-18/2017
Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-14/2017

ISO 9001

ISO 14001