A A A

My image My image My image

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2017

Услуга праћења активности Градске општине Врачар кроз израду видео материјала, јавна набавка број 404/2-9/2017
Услуга одржавања климатизације и грејања у управној згради Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-20/2017
Услугe одржавања рачунара, јавна набавка број 404/2-33/2017
Услуга мобилне телефоније за потребе Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-26/2017
Услуге из области омладинске политике, javna nabavka broj 404/2-22/2017
Услуга израде идејних пројеката за потребе Градске општине Врачар и установа чији је општина оснивач Јавна набавка број 404/2-17/2017
Услуга одржавања лифтова у управној згради Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-18/2017
Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-14/2017