A A A

My image My image My image

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ГРАДЊЕ У УЛИЦИ НЕБОЈШИНА бр.8а

18 мај 2017

Дана 17. маја 2017. године на интернет презентацији дневног листа  „Вечерње новости“, објављена је вест под називом: „ДИВЉА  ГРАДЊА И  ПОСЛЕ  РЕШЕЊА О ОБУСТАВИ РАДОВА: Од гараже до вишеспратнице“  у којој  се наводи да  је од стране Првог ОЈТ грађевинској инспекцији Градске општине  Врачар упућен захтев за пружање потребних информација у вези градње у ул. Небојшина бр.8а.

Одмах након објављивања, Градска општина Врачар демантовала је вест уз обавештење да не постоји доказ у евиденцији Одељења за инспекцијске послове да је Првог ОЈТ упутило захтев грађевинској инспекцији за пружање потребних информација у вези предметне ствари.

У вези грађевинских радова на адреси Небојшина бр.8а, грађевинска инспекција Градске општине Врачар, у законском року поступила је у оквиру својих надлежности којом приликом је констатовано да за изградњу објекта на предметној адреси постоји грађевинска дозвола издата од стране  Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове. Како је Одлуком о Градској управи града Београда прописано да Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове  врши поверене послове који се односе на издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката преко 800м² бруто развијене грађевинске површине, као и да врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје град, представке грађана у вези предметне ствари, прослеђене су Секретаријату за инспекцијске послове, о чему је обавештење упућено и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Напомињемо да је Град Београд предузео мере из своје надлежности, као и да је поднео кривичну пријаву против несавесног инвеститора.