A A A

My image My image My image
Uklanjanje nelegalnog objekta

Уклоњен још један нелегалан објекат на Врачару

18 мај 2017

Градска општина Врачар уклонила је још један бесправно изграђен објекат, гаражу у Чубруској улици бр. 10, и тиме наставила акцију уклањања таквих објеката на територији општине.

Нелегална гаража уклоњена је на инсистирање грађана и уклоњен је јер је власник одбио да то сам учини и поред тога што је био обавезан да то учини на основу извршног решења 354-128/2016 од од 21. 3. 2016. године.

Објекат који је уклоњен представља један од највећих нелегалних објеката на Врачару спратности П+Пр, спратности По+Пр, укупне нето површине 302,46 квадратних метара и укупне бруто површине 352,48 квадратних метара.

Власник објекта покушао је да избегне рушење тако што је поднео захтев за легализацију и поред тога што не испуњава услове у складу са Законом.

Решењем Секретаријата за легализацију број XXXИ-05 број: 351.21-290/2015 од 21. 4. 2016. године одбијен је  Захтев за озакоњење и решење је правноснажно од 2. 3. 2017. године.

Одговорност бившег руководства општине Врачар састоји се у томе што је Записником грађевинског инспектора број 354-314/2001 од 4. 7. 2001. године утврђено да је овај објекат изграђен без дозволе, а Закључком о дозволи извршења број 354-314/2001 од 1. 8. 2001. године утврђено је да је решење од 5. 7. 2001. године постало извршно.

Пуних 16 година бивша руководства Градске општине Врачар нису ништа предузела да изврше сопствено решење и сруше овај бесправни објекат и тако су посредно омогућили да нелегални објекат постоји 16 година.
Уклоњен пословни објекат само је један у низу које уклања градска општина Врачар у последњих десет месеци, а које су руководства општине Врачар у претходним мандатима толерисала.
Недавно је уклоњена мењачница на Славији, бесправни објекти уз зид Каленић пијаце у улици Максима Горког као и бесправни објекти у Вишкој улици.