A A A

My image My image My image

Финансирање програма удружења 2017

ИЗАБРАНИ ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ПО КОНКУРСУ

 

По спроведеном конкурсу, председник Градске општине Врачар донео је Одлуку о избору програма програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма/пројеката у 2017. години.

Овде можете преузети:

Одлуку о избору програма програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар  додељују средства за реализацију програма/пројеката у 2017. години, број 920-130/2017-VIII