A A A

My image My image My image

Finansiranje programa udruženja 2018

IZABRANI PROGRAMI/PROJEKTI PO KONKURSU

 

Predsednik Gradske opštine Vračar je raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2018. godini. Rok za prijavu je do 05. marta 2018. godine. Za sve detaljnije informacije pogledajte tekst Javnog konkursa. Konkursna dokumentacija se popunjava elektronski, na ćiriličnom pismu.

Ovde možete preuzeti:

Tekst javnog konkursa za projekte u kulturi

Obrazac budžeta

Obrazac opisa projekta

Plan aktivnosti

Prijavni obrazac