A A A

My image My image My image

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA U 2016 GODINI

13 okt 2016

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je konkurs za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2016. godini (preostala sredstva). 

Tekst Javnog konkursa i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

– Tekst javnog konkursa
– Prijavni obrazac za sportske organizacije po Javnom konkursu
– Obrazac za budžet programa
– Obrazac za predlog programa
– Obrazac za plan aktivnosti
– Obrazac za postignute uspehe i ostvarene rezultate u prethodnoj godini 

 

 

*Korisnici javnih sredstava koji budu izabrani na Javnom konkursu su u obavezi aktiviranja posebnog namenskog dinarskog podračuna kod Uprave za trezor (Ministarstva finansija) za Ostale-posebne korisnike javnih sredstava, na koji se vrši prenos sredstava iz budžeta. Više informacija na linku:

http://www.trezor.gov.rs/index.php?section=news&category_id=30