A A A

My image My image My image

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2017

Закључак 351-894-2017 од 13.12.2017 (објављено: 13.12.2017)

Решење 351-898-2017 од 12.12.2017 (објављено: 12.12.2017)

Решење 351-876-2017 од 11.12.2017 (објављено: 12.12.2017)

Решење 351-854-2017 од 11.12.2017 (објављено: 12.12.2017)

Потврда радова 351-803-2017 од 11.12.2017 (објављено: 12.12.2017)

Решење 351-867-2017 од 07.12.2017 (објављено: 08.12.2017)

Закључак 351-858-2017 од 07.12.2017 (објављено: 07.12.2017)

Закључак 351-865-2017 од 07.12.2017 (објављено: 07.12.2017)

Закључак 351-866-2017 од 06.12.2017 (објављено: 07.12.2017)

Закључак 351-848-2017 од 04.12.2017 (објављено: 05.12.2017)

Закључак 351-838-2017 од 29.11.2017 (објављено: 29.11.2017)

Закључак 351-836-2017 од 27.11.2017 (објављено: 28.11.2017)

Закључак 351-826-2017 од 24.11.2017 (објављено: 28.11.2017)

Решење 351-818-2017 од 24.11.2017 (објављено: 24.11.2017)

Решење 351-815-2017 од 23.11.2017 (објављено: 24.11.2017)

Решење 351-814-2017 од 22.11.2017 (објављено: 24.11.2017)

Решење 351-804-2017 од 21.11.2017 (објављено: 23.11.20)

Закључак 351-808-2017 од 21.11.2017 (објављено: 21.11.2017)

Решење 351-810-2017 од 21.11.2017 (објављено: 21.11.20)

Закључак 351-802-2017 од 21.11.2017 (објављено: 21.11.2017)

Решење 351-803-2017 од 17.11.2017 (објављено: 21.11.20)

Закључак 351-784-2017 од 15.11.2017 (објављено: 16.11.2017)

Закључак 351-792-2017 од 14.11.2017 (објављено: 16.11.2017)

Закључак 351-779-2017 од 14.11.2017 (објављено: 15.11.2017)

Закључак 351-777-2017 од 14.11.2017 (објављено: 15.11.2017)

Решење 351-775-2017 од 10.11.2017 (објављено: 14.11.2017)

Решење 351-769-2017 од 13.11.2017 (објављено: 13.11.2017)

Решење 351-754-2017 од 7.11.2017 (објављено: 8.11.2017)

Потврда радова 351-703-2017 од 07.11.2017 (објављено: 08.11.2017)

Решење 351-757-2017 од 2.11.2017 (објављено: 2.11.2017)

Закључак 351-730-2017 од 25.10.2017 (објављено: 26.10.2017)

Решење 351-722-2017 од 18.10.2017 (објављено: 19.10.2017)

Решење 351-714-2017 од 17.10.2017 (објављено: 18.10.2017)

Решење 351-703-2017 од 17.10.2017 (објављено: 18.10.2017)

Закључак 351-706-2017 од 17.10.2017 (објављено: 18.10.2017)

Закључак 351-704-2017 од 17.10.2017 (објављено: 18.10.2017)

Потврда радова 351-427-2016 од 13.10.2017 (објављено: 13.10.2017)

Закључак 351-691-2017 од 09.10.2017 (објављено: 11.10.2017)

Закључак 351-690-2017 од 09.10.2017 (објављено: 11.10.2017)

Закључак 351-685-2017 од 10.10.2017 (објављено: 10.10.2017)

Решење 351-687-2017 од 10.10.2017 (објављено: 10.10.2017)

Решење 351-686-2017 од 10.10.2017 (објављено: 10.10.2017)

Решење 351-669-2017 од 10.10.2017 (објављено: 10.10.2017)

Решење 351-696-2017 од 09.10.2017 (објављено: 09.10.2017)

Потврда радова 351-203-2016 од 09.10.2017 (објављено: 09.10.2017)

Закључак 351-673-2017 од 05.10.2017 (објављено: 05.10.2017)

Потврда радова 351-646-2016 од 05.10.2017 (објављено: 05.10.2017)

Решење 351-670-2017 од 05.10.2017 (објављено: 05.10.2017)

Решење 351-650-2017 од 03.10.2017 (објављено: 05.10.2017)

Решење 351-664-2017 од 03.10.2017 (објављено: 03.10.2017)

Потврда радова 351-612-2016 од 03.10.2017 (објављено: 03.10.2017)

Потврда радова 351-612-2016 од 03.10.2017 (објављено: 03.10.2017

Потврда радова 351-485-2016 од 29.9.2017 (објављено: 29.9.2017)

Закључак 351-652-2017 од 27.9.2017 (објављено: 29.9.2017)

Закључак 351-645-2017 од 27.9.2017 (објављено: 27.9.2017)

Закључак 351-644-2017 од 26.9.2017 (објављено: 26.9.2017)

Решење 351-646-2017 од 25.9.2017 (објављено: 25.9.2017)

Закључак 351-641-2017 од 21.9.2017 (објављено: 22.9.2017)

Закључак 351-640-2017 од 21.9.2017 (објављено: 22.9.2017)

Закључак 351-637-2017 од 21.9.2017 (објављено: 22.9.2017)

Потврда радова 351-599-2016 од 20.9.2017 (објављено: 21.9.2017)

Закључак 351-636-2017 од 19.9.2017 (објављено: 21.9.2017)

Закључак 351-632-2017 од 19.9.2017 (објављено: 21.9.2017)

Закључак 351-630-2017 од 19.9.2017 (објављено: 21.9.2017)

Решење 351-627-2017 од 18.9.2017 (објављено: 18.9.2017)

Закључак 351-618-2017 од 15.9.2017 (објављено: 15.9.2017)

Потврда радова 351-755-2016 од 14.9.2017 (објављено: 15.9.2017)

Закључак 351-621-2017 од 14.9.2017 (објављено: 15.9.2017)

Решење 351-612-2017 од 08.9.2017 (објављено: 08.9.2017)

Решење 351-599-2017 од 07.9.2017 (објављено: 08.9.2017)

Закључак 351-602-2017 од 07.9.2017 (објављено: 07.9.2017)

Потврда радова 351-580-2016 од 07.9.2017 (објављено: 07.9.2017)

Закључак 351-600-2017 од 05.9.2017 (објављено: 06.9.2017)

Решење 351-594-2017 од 04.9.2017 (објављено: 05.9.2017)

Потврда радова 351-570-2016 од 01.9.2017 (објављено: 01.9.2017)

Закључак 351-591-2017 од 30.8.2017 (објављено: 31.8.2017)

Закључак 351-589-2017 од 28.8.2017 (објављено: 29.8.2017)

Закључак 351-587-2017 од 28.8.2017 (објављено: 29.8.2017)

Потврда радова 351-552-2016 од 25.8.2017 (објављено: 28.8.2017)

Закључак 351-582-2017 од 24.8.2017 (објављено: 25.8.2017)

Решење 351-580-2017 од 23.8.2017 (објављено: 25.8.2017)

Закључак 351-574-2017 од 23.8.2017 (објављено: 23.8.2017)

Решење 351-570-2017 од 22.8.2017 (објављено: 22.8.2017)

Решење 351-552-2017 од 14.8.2017 (објављено: 14.8.2017)

Закључак 351-551-2017 од 10.8.2017 (објављено: 10.8.2017)

Решење 351-695-2017 од 07.8.2017 (објављено: 08.8.2017)

Решење 351-546-2017 од 07.8.2017 (објављено: 08.8.2017)

Потврда радова 351-515-2016 од 07.8.2017 (објављено: 08.8.2017)

Закључак 351-516-2017 од 28.7.2017 (објављено: 28.7.2017)

Решење 351-515-2017 од 28.7.2017 (објављено: 28.7.2017)

Решење 351-498-2017 од 24.7.2017 (објављено: 26.7.2017)

Потврда радова 351-377-2016 од 24.7.2017 (објављено: 26.7.2017)

Решење 351-495-2017 од 20.7.2017 (објављено: 21.7.2017)

Закључак 351-494-2017 од 20.7.2017 (објављено: 21.7.2017)

Закључак 351-493-2017 од 19.7.2017 (објављено: 21.7.2017)

Решење 351-485-2017 од 17.7.2017 (објављено: 17.7.2017)

Закључак 351-481-2017 од 14.7.2017 (објављено: 17.7.2017)

Решење 351-479-2017 од 14.7.2017 (објављено: 17.7.2017)

Закључак 351-482-2017 од 13.7.2017 (објављено: 14.7.2017)

Закључак 351-476-2017 од 13.7.2017 (објављено: 14.7.2017)

Потврда радова 351-411-2017 од 11.7.2017 (објављено: 12.7.2017)

Закључак 351-477-2017 од 12.7.2017 (објављено: 12.7.2017)

Решење 351-470-2017 од 10.7.2017 (објављено: 12.7.2017)

Решење 351-455-2017 од 10.7.2017 (објављено: 11.7.2017)

Решење 351-427-2017 од 10.7.2017 (објављено: 10.7.2017)

Решење 351-453-2017 од 05.7.2017 (објављено: 05.7.2017)

Закључак 351-451-2017 од 03.7.2017 (објављено: 05.7.2017)

Потврда радова 351-422-2017 од 04.7.2017 (објављено: 05.7.2017)

Решење 351-446-2017 од 30.6.2017 (објављено: 30.6.2017)

Потврда радова 351-165-2017 од 28.6.2017 (објављено: 29.6.2017)

Потврда радова 351-393-2017 од 28.6.2017 (објављено: 28.6.2017)

Закључак 351-441-2017 од 27.6.2017 (објављено: 28.6.2017)

Решење 351-422-2017 од 23.6.2017 (објављено: 23.6.2017)

Закључак 351-430-2017 од 22.6.2017 (објављено: 23.6.2017)

Закључак 351-428-2017 од 22.6.2017 (објављено: 22.6.2017)

Потврда радова 351-871-2017 од 21.6.2017 (објављено: 21.6.2017)

Решење 351-411-2017 од 19.6.2017 (објављено: 19.6.2017)

Решење 351-414-2017 од 15.6.2017 (објављено: 16.6.2017)

Потврда радова 351-365-2017 од 15.6.2017 (објављено: 16.6.2017)

Закључак 351-403-2017 од 14.6.2017 (објављено: 15.6.2017)

Закључак 351-399-2017 од 14.6.2017 (објављено: 15.6.2017)

Потврда радова 351-333-2017 од 14.6.2017 (објављено: 14.6.2017)

Закључак 351-397-2017 од 13.6.2017 (објављено: 13.6.2017)

Потврда радова 351-863-2014 од 12.6.2017 (објављено: 13.6.2017)

Решење 351-393-2017 од 9.6.2017 (објављено: 12.6.2017)

Закључак 351-395-2017 од 9.6.2017 (објављено: 12.6.2017)

Потврда радова 351-239-2017 од 7.6.2017 (објављено: 8.6.2017)

Решење 351-377-2017 од 2.6.2017 (објављено: 6.6.2017)

Решење 351-352-2017 од 5.6.2017 (објављено: 6.6.2017)

Закључак 351-367-2017 од 2.6.2017 (објављено: 5.6.2017)

Решење 351-380-2017 од 2.6.2017 (објављено: 5.6.2017)

Решење 351-365-2017 од 2.6.2017 (објављено: 5.6.2017)

Решење 351-239-2016 од 25.4.2016 (објављено: 5.6.2017)

Потврда 351-310-2017 од 1.6.2017 (објављено: 2.6.2017)

Потврда радова 351-303-2017 од 1.6.2017 (објављено: 2.6.2017)

Потврда радова 351-172-2017 од 1.6.2017 (објављено: 2.6.2017)

Закључак 351-354-2017 од 31.5.2017 (објављено: 31.5.2017)

Решење 351-340-2017 од 30.5.2017 (објављено: 30.5.2017)

Решење 351-351-2017 од 29.5.2017 (објављено: 30.5.2017)

Потврда радова 351-347-2017 од 26.5.2017 (објављено: 30.5.2017)

Закључак 351-334-2017 од 26.5.2017 (објављено: 26.5.2017)

Закључак 351-333-2017 од 26.5.2017 (објављено: 26.5.2017)

Потврда радова 351-286-2017 од 25.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Решење 351-347-2017 од 25.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Решење 351-333-2017 од 25.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Закључак 351-336-2017 од 24.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Закључак 351-332-2017 од 24.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Решење 351-324-2017 од 24.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Решење 351-322-2017 од 24.5.2017 (објављено: 25.5.2017)

Решење 351-310-2017 од 19.5.2017 (објављено: 19.5.2017)

Потврда радова 351-111-2017 од 18.5.2017 (објављено: 19.5.2017)

Закључак 351-330-2017 од 18.5.2017 (објављено: 19.5.2017)

Закључак 351-308-2017 од 18.5.2017 (објављено: 19.5.2017)

Решење 351-312-2017 од 18.5.2017 (објављено: 19.5.2017)

Решење 351-326-2017 од 18.5.2017 (објављено: 19.5.2017)

Потврда радова 351-250-2017 од 17.5.2017 (објављено: 18.5.2017)

Закључак 351-309-2017 од 17.5.2017 (објављено: 18.5.2017)

Решење 351-303-2017 од 17.5.2017 (објављено: 17.5.2017)

Решење 351-300-2017 од 16.5.2017 (објављено: 17.5.2017)

Закључак 351-302-2017 од 16.5.2017 (објављено: 17.5.2017)

Закључак 351-296-2017 од 15.5.2017 (објављено: 17.5.2017)

Закључак 351-290-2017 од 10.5.2017 (објављено: 11.5.2017)

Потврда радова 351-212-2015 од 11.5.2017 (објављено: 11.5.2017)

Решење 351-283-2017 од 11.5.2017 (објављено: 11.5.2017)

Решење 351-286-2017 од 10.5.2017 (објављено: 10.5.2017)

Решење 351-284-2017 од 9.5.2017 (објављено: 10.5.2017)

Потврда радова 351-237-2015 од 8.5.2017 (објављено: 8.5.2017)

Решење 351-277-2017 од 8.5.2017 (објављено: 8.5.2017)

Решење 351-275-2017 од 4.5.2017 (објављено: 4.5.2017)

Закључак 351-274-2017 од 27.4.2017 (објављено: 27.4.2017)

Закључак 351-260-2017 од 26.4.2017 (објављено: 27.4.2017)

Закључак 351-255-2017 од 27.4.2017 (објављено: 27.4.2017)

Потврда радова 351-170-2015 од 27.4.2017 (објављено: 27.4.2017)

Потврда радова 351-848-2015 од 25.4.2017 (објављено: 26.4.2017)

Потврда радова 351-570-2016 од 25.4.2017 (објављено: 26.4.2017)

Решење 351-252-2017 од 25.4.2017 (објављено: 26.4.2017)

Решење 351-250-2017 од 25.4.2017 (објављено: 26.4.2017)

Решење 351-239-2017 од 25.4.2017 (објављено: 26.4.2017)

Закључак 351-238-2017 од 24.4.2017 (објављено: 25.4.2017)

Решење 351-236-2017 од 24.4.2017 (објављено: 25.4.2017)

Решење 351-237-2017 од 21.4.2017 (објављено: 24.4.2017)

Решење 351-244-2017 од 19.4.2017 (објављено: 20.4.2017)

Потврда радова 351-235-2017 од 19.4.2017 (објављено: 20.4.2017)

Потврда радова 351-177-2017 од 18.4.2017 (објављено: 20.4.2017)

Закључак 351-215-2017 од 13.4.2017 (објављено: 18.4.2017)

Решење 351-212-2017 од 13.4.2017 (објављено: 18.4.2017)

Решење 351-203-2017 од 13.4.2017 (објављено: 13.4.2017)

Потврда радова 351-178-2017 од 12.4.2017 (објављено: 12.4.2017)

Потврда радова 351-165-2017 од 12.4.2017 (објављено: 12.4.2017)

Потврда радова 351-151-2017 од 12.4.2017 (објављено: 12.4.2017)

Решење 351-207-2017 од 11.4.2017 (објављено: 11.4.2017)

Решење 351-206-2017 од 10.4.2017 (објављено: 10.4.2017)

Решење 351-201-2017 од 10.4.2017 (објављено: 10.4.2017)

Решење 351-208-2017 од 6.4.2017 (објављено: 6.4.2017)

Решење 351-177-2017 од 5.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Закључак 351-198-2017 од 4.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Закључак 351-197-2017 од 4.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Закључак 351-184-2017 од 3.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Решење 351-181-2017 од 31.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Закључак 351-179-2017 од 31.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Решење 351-178-2017 од 31.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Решење 351-170-2017 од 29.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Потврда радова 351-92-2017 од 27.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Закључак 351-166-2017 од 27.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Решење 351-172-2017 од 29.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Закључак 351-174-2017 од 28.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Решење 351-151-2017 од 22.3.2017 (објављено: 23.3.2017)

Закључак 351-145-2017 од 22.3.2017 (објављено: 23.3.2017)

Закључак 351-134-2017 од 20.3.2017 (објављено: 21.3.2017)

Закључак 351-130-2017 од 17.3.2017 (објављено: 20.3.2017)

Решење 351-111-2017 од 17.3.2017 (објављено: 20.3.2017)

Закључак 351-125-2017 од 14.3.2017 (објављено: 15.3.2017)

Закључак 351-121-2017 од 13.3.2017 (објављено: 14.3.2017)

Потврда радова 351-699-2017 од 10.3.2017 (објављено: 13.3.2017)

Решење 351-110-2017 од 9.3.2017 (објављено: 10.3.2017)

Закључак 351-107-2017 од 7.3.2017 (објављено: 8.3.2017)

Закључак 351-106-2017 од 6.3.2017 (објављено: 7.3.2017)

Решење 351-92-2017 од 6.3.2017 (објављено: 7.3.2017)

Потврда радова 351-68-2017 од 6.3.2017 (објављено: 7.3.2017)

Решење 351-100-2017 од 3.3.2017 (објављено: 4.3.2017)

Потврда радова 351-59-2017 од 2.3.2017 (објављено: 3.3.2017)

Закључак 351-93-2017 од 1.3.2017 (објављено: 1.3.2017)

Закључак 351-91-2017 од 13.2.2017 (објављено: 1.3.2017)

Закључак 351-77-2017 од 22.2.2017 (објављено: 1.3.2017)

Потврда радова 351-609-2016 од 28.2.2017 (објављено: 1.3.2017)

Решење 351-68-2017 од 20.2.2017 (објављено: 21.2.2017)

Решење 351-59-2017 од 17.2.2017 (објављено: 20.2.2017)

Решење 351-55-2017 од 17.2.2017 (објављено: 20.2.2017)

Закључак 351-62-2017 од 13.2.2017 (објављено: 15.2.2017)

Закључак 351-60-2017 од 14.2.2017 (објављено: 15.2.2017)

Дозвола 351-39-2017 од 7.2.2017 (објављено: 10.2.2017)

Закључак 351-31-2017 од 26.1.2017 (објављено: 10.2.2017)

Закључак 351-51-2017 од 9.2.2017 (објављено: 10.2.2017)

Закључак 351-49-2017 од 8.2.2017 (објављено: 9.2.2017)

Закључак 351-48-2017 од 8.2.2017 (објављено: 9.2.2017)

Потврда радова 351-20-2017 од 06.2.2017 (објављено: 7.2.2017)

Закључак 351-37-2017 од 1.2.2017 (објављено: 1.2.2017)

Решење 351-29-2017 од 30.1.2017 (објављено: 30.1.2017)

Потврда радова 351-787-2016 од 26.1.2017 (објављено: 27.1.2017)

Решење 351-32-2017 од 26.1.2017 (објављено: 27.1.2017)

Решење 351-25-2017 од 23.1.2017 (објављено: 24.1.2017)

Закључак 351-876-2016 од 24.1.2017 (објављено: 24.1.2017)

Решење 351-27-2017 од 20.1.2017 (објављено: 23.1.2017)

Закључак 351-24-2017 од 20.1.2017 (објављено: 23.1.2017)

Решење 351-23-2017 од 20.1.2017 (објављено: 23.1.2017)

Закључак 351-9-2017 од 17.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Решење 351-20-2017 од 16.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Закључак 351-16-2017 од 16.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Закључак 351-15-2017 од 16.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Решење 351-6-2017 од 13.1.2017 (објављено: 13.1.2017)

Закључак 351-829-2016 од 12.1.2017 (објављено: 13.1.2017)

Решење 351-876-2016 од 12.1.2017 (објављено: 13.1.2017)

Решење 351-874-2016 од 10.1.2017 (објављено: 11.1.2017)

Закључак 351-4-2017 од 9.1.2017 (објављено: 10.1.2017)

Решење 351-872-2016 од 9.1.2017 (објављено: 10.1.2017)

Закључак 351-1-2017 од 5.1.2017 (објављено: 6.1.2017)

Решење 351-871-2016 од 4.1.2017 (објављено: 5.1.2017)