A A A

My image My image My image

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2017

Закључак 351-215-2017 од 13.4.2017 (објављено: 18.4.2017)

Решење 351-244-2017 од 19.4.2017 (објављено: 20.4.2017)

Потврда радова 351-235-2017 од 19.4.2017 (објављено: 20.4.2017)

Потврда радова 351-177-2017 од 18.4.2017 (објављено: 20.4.2017)

Решење 351-212-2017 од 13.4.2017 (објављено: 18.4.2017)

Решење 351-203-2017 од 13.4.2017 (објављено: 13.4.2017)

Потврда радова 351-178-2017 од 12.4.2017 (објављено: 12.4.2017)

Потврда радова 351-165-2017 од 12.4.2017 (објављено: 12.4.2017)

Потврда радова 351-151-2017 од 12.4.2017 (објављено: 12.4.2017)

Решење 351-207-2017 од 11.4.2017 (објављено: 11.4.2017)

Решење 351-206-2017 од 10.4.2017 (објављено: 10.4.2017)

Решење 351-201-2017 од 10.4.2017 (објављено: 10.4.2017)

Решење 351-208-2017 од 6.4.2017 (објављено: 6.4.2017)

Решење 351-177-2017 од 5.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Закључак 351-198-2017 од 4.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Закључак 351-197-2017 од 4.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Закључак 351-184-2017 од 3.4.2017 (објављено: 5.4.2017)

Решење 351-181-2017 од 31.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Закључак 351-179-2017 од 31.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Решење 351-178-2017 од 31.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Решење 351-170-2017 од 29.3.2017 (објављено: 31.3.2017)

Потврда радова 351-92-2017 од 27.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Закључак 351-166-2017 од 27.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Решење 351-172-2017 од 29.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Закључак 351-174-2017 од 28.3.2017 (објављено: 29.3.2017)

Решење 351-151-2017 од 22.3.2017 (објављено: 23.3.2017)

Закључак 351-145-2017 од 22.3.2017 (објављено: 23.3.2017)

Закључак 351-134-2017 од 20.3.2017 (објављено: 21.3.2017)

Закључак 351-130-2017 од 17.3.2017 (објављено: 20.3.2017)

Решење 351-111-2017 од 17.3.2017 (објављено: 20.3.2017)

Закључак 351-125-2017 од 14.3.2017 (објављено: 15.3.2017)

Закључак 351-121-2017 од 13.3.2017 (објављено: 14.3.2017)

Потврда радова 351-699-2017 од 10.3.2017 (објављено: 13.3.2017)

Решење 351-110-2017 од 9.3.2017 (објављено: 10.3.2017)

Закључак 351-107-2017 од 7.3.2017 (објављено: 8.3.2017)

Закључак 351-106-2017 од 6.3.2017 (објављено: 7.3.2017)

Решење 351-92-2017 од 6.3.2017 (објављено: 7.3.2017)

Потврда радова 351-68-2017 од 6.3.2017 (објављено: 7.3.2017)

Решење 351-100-2017 од 3.3.2017 (објављено: 4.3.2017)

Потврда радова 351-59-2017 од 2.3.2017 (објављено: 3.3.2017)

Закључак 351-93-2017 од 1.3.2017 (објављено: 1.3.2017)

Закључак 351-91-2017 од 13.2.2017 (објављено: 1.3.2017)

Закључак 351-77-2017 од 22.2.2017 (објављено: 1.3.2017)

Потврда радова 351-609-2016 од 28.2.2017 (објављено: 1.3.2017)

Решење 351-68-2017 од 20.2.2017 (објављено: 21.2.2017)

Решење 351-59-2017 од 17.2.2017 (објављено: 20.2.2017)

Решење 351-55-2017 од 17.2.2017 (објављено: 20.2.2017)

Закључак 351-62-2017 од 13.2.2017 (објављено: 15.2.2017)

Закључак 351-60-2017 од 14.2.2017 (објављено: 15.2.2017)

Дозвола 351-39-2017 од 7.2.2017 (објављено: 10.2.2017)

Закључак 351-31-2017 од 26.1.2017 (објављено: 10.2.2017)

Закључак 351-51-2017 од 9.2.2017 (објављено: 10.2.2017)

Закључак 351-49-2017 од 8.2.2017 (објављено: 9.2.2017)

Закључак 351-48-2017 од 8.2.2017 (објављено: 9.2.2017)

Потврда радова 351-20-2017 од 06.2.2017 (објављено: 7.2.2017)

Закључак 351-37-2017 од 1.2.2017 (објављено: 1.2.2017)

Решење 351-29-2017 од 30.1.2017 (објављено: 30.1.2017)

Потврда радова 351-787-2016 од 26.1.2017 (објављено: 27.1.2017)

Решење 351-32-2017 од 26.1.2017 (објављено: 27.1.2017)

Решење 351-25-2017 од 23.1.2017 (објављено: 24.1.2017)

Закључак 351-876-2016 од 24.1.2017 (објављено: 24.1.2017)

Решење 351-27-2017 од 20.1.2017 (објављено: 23.1.2017)

Закључак 351-24-2017 од 20.1.2017 (објављено: 23.1.2017)

Решење 351-23-2017 од 20.1.2017 (објављено: 23.1.2017)

Закључак 351-9-2017 од 17.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Решење 351-20-2017 од 16.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Закључак 351-16-2017 од 16.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Закључак 351-15-2017 од 16.1.2017 (објављено: 17.1.2017)

Решење 351-6-2017 од 13.1.2017 (објављено: 13.1.2017)

Закључак 351-829-2016 од 12.1.2017 (објављено: 13.1.2017)

Решење 351-876-2016 од 12.1.2017 (објављено: 13.1.2017)

Решење 351-874-2016 од 10.1.2017 (објављено: 11.1.2017)

Закључак 351-4-2017 од 9.1.2017 (објављено: 10.1.2017)

Решење 351-872-2016 од 9.1.2017 (објављено: 10.1.2017)

Закључак 351-1-2017 од 5.1.2017 (објављено: 6.1.2017)

Решење 351-871-2016 од 4.1.2017 (објављено: 5.1.2017)