A A A

My image My image My image

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2018

Решење 351-96-2018 од 20.2.2018 (објављено: 21.2.2018)

Потврда радова 351-59-2018 од 20.02.2018 (објављено: 20.02.2018)

Решење 351-91-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Закључак 351-99-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Решење 351-87-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Решење 351-90-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Решење 351-84-2018 од 9.2.2018 (објављено: 12.2.2018)

Решење 351-75-2018 од 9.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Решење 351-70-2018 од 9.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Закључак 351-85-2018 од 8.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Решење 2 351-79-2018 од 8.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Решење 351-79-2018 од 7.2.2018 (објављено: 8.2.2018)

Решење 351-73-2018 од 7.2.2018 (објављено: 7.2.2018)

Потврда радова 351-26-2018 од 06.02.2018 (објављено: 07.02.2018)

Закључак 351-72-2018 од 5.2.2018 (објављено: 7.2.2018)

Закључак 351-55-2018 од 6.2.2018 (објављено: 7.2.2018)

Решење 351-59-2018 од 5.2.2018 (објављено: 5.2.2018)

Закључак 351-51-2018 од 1.2.2018 (објављено: 1.2.2018)

Решење 351-52-2018 од 31.1.2018 (објављено: 1.2.2018)

Закључак 351-57-2018 од 31.1.2018 (објављено: 1.2.2018)

Закључак 351-46-2018 од 30.1.2018 (објављено: 30.1.2018)

Решење 351-48-2018 од 25.01.2018 (објављено: 26.01.2018)

Решење 351-43-2018 од 24.01.2018 (објављено: 24.01.2018)

Закључак 351-37-2018 од 23.1.2018 (објављено: 24.1.2018)

Закључак 351-36-2018 од 23.1.2018 (објављено: 23.1.2018)

Решење 351-30-2018 од 22.01.2018 (објављено: 23.01.2018)

Закључак 351-32-2018 од 19.1.2018 (објављено: 22.1.2018)

Решење 351-26-2018 од 18.01.2018 (објављено: 18.01.2018)

Решење 351-22-2018 од 18.01.2018 (објављено: 18.01.2018)

Потврда радова 351-905-2017 од 15.01.2018 (објављено: 15.01.2018)

Закључак 351-8-2018 од 11.1.2018 (објављено: 12.1.2018)

Закључак 351-7-2018 од 11.1.2018 (објављено: 12.1.2018)

Закључак 351-929-2017 од 5.1.2018 (објављено: 5.1.2018)