A A A

My image My image My image

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2018

Potvrda radova 351-176-2018 od 20.4.2018 (objavljeno: 20.4.2018)

Potvrda o pravosnažnosti 351-176-2018 od 20.4.2018 (objavljeno: 20.4.2018)

Rešenje 351-260-2018 od 19.4.2018 (objavljeno: 19.4.2018)

Zaključak 351-266-2018 od 19.4.2018 (objavljeno: 19.4.2018)

Zaključak 351-253-2018 od 17.4.2018 (objavljeno: 19.4.2018)

Rešenje 351-254-2018 od 17.4.2018 (objavljeno: 19.4.2018)

Rešenje 351-258-2018 od 16.4.2018 (objavljeno: 16.4.2018)

Zaključak 351-248-2018 od 13.4.2018 (objavljeno: 13.4.2018)

Zaključak 351-243-2018 od 13.4.2018 (objavljeno: 13.4.2018)

Rešenje 351-251-2018 od 13.4.2018 (objavljeno: 13.4.2018)

Zaključak 351-245-2018 od 13.4.2018 (objavljeno: 13.4.2018)

Zaključak 351-236-2018 od 11.4.2018 (objavljeno: 11.4.2018)

Zaključak 351-244-2018 od 10.4.2018 (objavljeno: 11.4.2018)

Zaključak 351-232-2018 od 10.4.2018 (objavljeno: 11.4.2018)

Zaključak 351-233-2018 od 10.4.2018 (objavljeno: 10.4.2018)

Rešenje 351-226-2018 od 4.4.2018 (objavljeno: 5.4.2018)

Rešenje 351-235-2018 od 4.4.2018 (objavljeno: 4.4.2018)

Rešenje 351-221-2018 od 30.3.2018 (objavljeno: 30.3.2018)

Potvrda radova 351-176-2018 od 30.3.2018 (objavljeno: 30.3.2018)

Potvrda o pravosnažnosti 351-176-2018 od 30.3.2018 (objavljeno: 30.3.2018)

Rešenje 351-213-2018 od 29.3.2018 (objavljeno: 30.3.2018)

Rešenje 351-212-2018 od 30.3.2018 (objavljeno: 30.3.2018)

Rešenje 351-211-2018 od 29.3.2018 (objavljeno: 30.3.2018)

Potvrda radova 351-152-2018 od 28.3.2018 (objavljeno: 29.3.2018)

Rešenje 351-205-2018 od 27.3.2018 (objavljeno: 28.3.2018)

Potvrda radova 351-166-2018 od 26.3.2018 (objavljeno: 26.3.2018)

Potvrda o pravosnažnosti 351-166-2018 od 26.3.2018 (objavljeno: 26.3.2018)

Potvrda o pravosnažnosti 351-152-2018 od 26.3.2018 (objavljeno: 26.3.2018)

Rešenje 351-188-2018 od 26.3.2018 (objavljeno: 26.3.2018)

Rešenje 351-190-2018 od 26.3.2018 (objavljeno: 26.3.2018)

Rešenje 351-189-2018 od 26.3.2018 (objavljeno: 26.3.2018)

Potvrda radova 351-141-2018 od 22.3.2018 (objavljeno: 22.3.2018)

Potvrda o pravosnažnosti 351-141-2018 od 22.3.2018 (objavljeno: 22.3.2018)

Rešenje 351-186-2018 od 22.3.2018 (objavljeno: 22.3.2018)

Zaključak 351-184-2018 od 19.3.2018 (objavljeno: 20.3.2018)

Rešenje 351-176-2018 od 19.3.2018 (objavljeno: 19.3.2018)

Zaključak 351-178-2018 od 19.3.2018 (objavljeno: 19.3.2018)

Zaključak 351-174-2018 od 16.3.2018 (objavljeno: 19.3.2018)

Zaključak 351-177-2018 od 15.3.2018 (objavljeno: 15.3.2018)

Zaključak 351-170-2018 od 14.3.2018 (objavljeno: 14.3.2018)

Rešenje 351-171-2018 od 13.3.2018 (objavljeno: 14.3.2018)

Rešenje 351-166-2018 od 13.3.2018 (objavljeno: 14.3.2018)

Zaključak 351-169-2018 od 13.3.2018 (objavljeno: 13.3.2018)

Rešenje 351-152-2018 od 12.3.2018 (objavljeno: 12.3.2018)

Zaključak 351-146-2018 od 7.3.2018 (objavljeno: 8.3.2018)

Zaključak 351-150-2018 od 7.3.2018 (objavljeno: 7.3.2018)

Zaključak 351-147-2018 od 7.3.2018 (objavljeno: 7.3.2018)

Rešenje 351-153-2018 od 6.3.2018 (objavljeno: 7.3.2018)

Potvrda radova 351-928-2017 od 5.3.2018 (objavljeno: 6.3.2018)

Potvrda radova 351-96-2018 od 5.3.2018 (objavljeno: 6.3.2018)

Rešenje 351-141-2018 od 5.3.2018 (objavljeno: 6.3.2018)

Rešenje 351-138-2018 od 5.3.2018 (objavljeno: 6.3.2018)

Rešenje 351-137-2018 od 2.3.2018 (objavljeno: 6.3.2018)

Rešenje 351-135-2018 od 2.3.2018 (objavljeno: 2.3.2018)

Potvrda radova 351-876-2017 od 1.3.2018 (objavljeno: 2.3.2018)

Zaključak 351-132-2018 od 1.3.2018 (objavljeno: 1.3.2018)

Zaključak 351-129-2018 od 1.3.2018 (objavljeno: 1.3.2018)

Rešenje 351-118-2018 od 27.2.2018 (objavljeno: 28.2.2018)

Zaključak 351-120-2018 od 27.2.2018 (objavljeno: 27.2.2018)

Zaključak 351-122-2018 od 27.2.2018 (objavljeno: 27.2.2018)

Zaključak 351-128-2018 od 27.2.2018 (objavljeno: 27.2.2018)

Rešenje 351-96-2018 od 20.2.2018 (objavljeno: 21.2.2018)

Potvrda radova 351-59-2018 od 20.02.2018 (objavljeno: 20.02.2018)

Rešenje 351-91-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Zaključak 351-99-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Rešenje 351-87-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Rešenje 351-90-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Rešenje 351-84-2018 od 9.2.2018 (objavljeno: 12.2.2018)

Rešenje 351-75-2018 od 9.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Rešenje 351-70-2018 od 9.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Zaključak 351-85-2018 od 8.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Rešenje 2 351-79-2018 od 8.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Rešenje 351-79-2018 od 7.2.2018 (objavljeno: 8.2.2018)

Rešenje 351-73-2018 od 7.2.2018 (objavljeno: 7.2.2018)

Potvrda radova 351-26-2018 od 06.02.2018 (objavljeno: 07.02.2018)

Zaključak 351-72-2018 od 5.2.2018 (objavljeno: 7.2.2018)

Zaključak 351-55-2018 od 6.2.2018 (objavljeno: 7.2.2018)

Rešenje 351-59-2018 od 5.2.2018 (objavljeno: 5.2.2018)

Zaključak 351-51-2018 od 1.2.2018 (objavljeno: 1.2.2018)

Rešenje 351-52-2018 od 31.1.2018 (objavljeno: 1.2.2018)

Zaključak 351-57-2018 od 31.1.2018 (objavljeno: 1.2.2018)

Zaključak 351-46-2018 od 30.1.2018 (objavljeno: 30.1.2018)

Rešenje 351-48-2018 od 25.01.2018 (objavljeno: 26.01.2018)

Rešenje 351-43-2018 od 24.01.2018 (objavljeno: 24.01.2018)

Zaključak 351-37-2018 od 23.1.2018 (objavljeno: 24.1.2018)

Zaključak 351-36-2018 od 23.1.2018 (objavljeno: 23.1.2018)

Rešenje 351-30-2018 od 22.01.2018 (objavljeno: 23.01.2018)

Zaključak 351-32-2018 od 19.1.2018 (objavljeno: 22.1.2018)

Rešenje 351-26-2018 od 18.01.2018 (objavljeno: 18.01.2018)

Rešenje 351-22-2018 od 18.01.2018 (objavljeno: 18.01.2018)

Potvrda radova 351-905-2017 od 15.01.2018 (objavljeno: 15.01.2018)

Zaključak 351-8-2018 od 11.1.2018 (objavljeno: 12.1.2018)

Zaključak 351-7-2018 od 11.1.2018 (objavljeno: 12.1.2018)

Zaključak 351-929-2017 od 5.1.2018 (objavljeno: 5.1.2018)