A A A

My image My image My image

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2018

Rešenje 351-96-2018 od 20.2.2018 (objavljeno: 21.2.2018)

Potvrda radova 351-59-2018 od 20.02.2018 (objavljeno: 20.02.2018)

Rešenje 351-91-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Zaključak 351-99-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Rešenje 351-87-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Rešenje 351-90-2018 od 14.2.2018 (objavljeno: 14.2.2018)

Rešenje 351-84-2018 od 9.2.2018 (objavljeno: 12.2.2018)

Rešenje 351-75-2018 od 9.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Rešenje 351-70-2018 od 9.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Zaključak 351-85-2018 od 8.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Rešenje 2 351-79-2018 od 8.2.2018 (objavljeno: 9.2.2018)

Rešenje 351-79-2018 od 7.2.2018 (objavljeno: 8.2.2018)

Rešenje 351-73-2018 od 7.2.2018 (objavljeno: 7.2.2018)

Potvrda radova 351-26-2018 od 06.02.2018 (objavljeno: 07.02.2018)

Zaključak 351-72-2018 od 5.2.2018 (objavljeno: 7.2.2018)

Zaključak 351-55-2018 od 6.2.2018 (objavljeno: 7.2.2018)

Rešenje 351-59-2018 od 5.2.2018 (objavljeno: 5.2.2018)

Zaključak 351-51-2018 od 1.2.2018 (objavljeno: 1.2.2018)

Rešenje 351-52-2018 od 31.1.2018 (objavljeno: 1.2.2018)

Zaključak 351-57-2018 od 31.1.2018 (objavljeno: 1.2.2018)

Zaključak 351-46-2018 od 30.1.2018 (objavljeno: 30.1.2018)

Rešenje 351-48-2018 od 25.01.2018 (objavljeno: 26.01.2018)

Rešenje 351-43-2018 od 24.01.2018 (objavljeno: 24.01.2018)

Zaključak 351-37-2018 od 23.1.2018 (objavljeno: 24.1.2018)

Zaključak 351-36-2018 od 23.1.2018 (objavljeno: 23.1.2018)

Rešenje 351-30-2018 od 22.01.2018 (objavljeno: 23.01.2018)

Zaključak 351-32-2018 od 19.1.2018 (objavljeno: 22.1.2018)

Rešenje 351-26-2018 od 18.01.2018 (objavljeno: 18.01.2018)

Rešenje 351-22-2018 od 18.01.2018 (objavljeno: 18.01.2018)

Potvrda radova 351-905-2017 od 15.01.2018 (objavljeno: 15.01.2018)

Zaključak 351-8-2018 od 11.1.2018 (objavljeno: 12.1.2018)

Zaključak 351-7-2018 od 11.1.2018 (objavljeno: 12.1.2018)

Zaključak 351-929-2017 od 5.1.2018 (objavljeno: 5.1.2018)