A A A

My image My image My image

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2017

Zaključak 351-215-2017 od 13.4.2017 (objavljeno: 18.4.2017)

Rešenje 351-244-2017 od 19.4.2017 (objavljeno: 20.4.2017)

Potvrda radova 351-235-2017 od 19.4.2017 (objavljeno: 20.4.2017)

Potvrda radova 351-177-2017 od 18.4.2017 (objavljeno: 20.4.2017)

Rešenje 351-212-2017 od 13.4.2017 (objavljeno: 18.4.2017)

Rešenje 351-203-2017 od 13.4.2017 (objavljeno: 13.4.2017)

Potvrda radova 351-178-2017 od 12.4.2017 (objavljeno: 12.4.2017)

Potvrda radova 351-165-2017 od 12.4.2017 (objavljeno: 12.4.2017)

Potvrda radova 351-151-2017 od 12.4.2017 (objavljeno: 12.4.2017)

Rešenje 351-207-2017 od 11.4.2017 (objavljeno: 11.4.2017)

Rešenje 351-206-2017 od 10.4.2017 (objavljeno: 10.4.2017)

Rešenje 351-201-2017 od 10.4.2017 (objavljeno: 10.4.2017)

Rešenje 351-208-2017 od 6.4.2017 (objavljeno: 6.4.2017)

Rešenje 351-177-2017 od 5.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Zaključak 351-198-2017 od 4.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Zaključak 351-197-2017 od 4.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Zaključak 351-184-2017 od 3.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Rešenje 351-181-2017 od 31.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Zaključak 351-179-2017 od 31.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Rešenje 351-178-2017 od 31.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Rešenje 351-170-2017 od 29.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Potvrda radova 351-92-2017 od 27.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Zaključak 351-166-2017 od 27.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Rešenje 351-172-2017 od 29.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Zaključak 351-174-2017 od 28.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Rešenje 351-151-2017 od 22.3.2017 (objavljeno: 23.3.2017)

Zaključak 351-145-2017 od 22.3.2017 (objavljeno: 23.3.2017)

Zaključak 351-134-2017 od 20.3.2017 (objavljeno: 21.3.2017)

Zaključak 351-130-2017 od 17.3.2017 (objavljeno: 20.3.2017)

Rešenje 351-111-2017 od 17.3.2017 (objavljeno: 20.3.2017)

Zaključak 351-125-2017 od 14.3.2017 (objavljeno: 15.3.2017)

Zaključak 351-121-2017 od 13.3.2017 (objavljeno: 14.3.2017)

Potvrda radova 351-699-2017 od 10.3.2017 (objavljeno: 13.3.2017)

Rešenje 351-110-2017 od 9.3.2017 (objavljeno: 10.3.2017)

Zaključak 351-107-2017 od 7.3.2017 (objavljeno: 8.3.2017)

Zaključak 351-106-2017 od 6.3.2017 (objavljeno: 7.3.2017)

Rešenje 351-92-2017 od 6.3.2017 (objavljeno: 7.3.2017)

Potvrda radova 351-68-2017 od 6.3.2017 (objavljeno: 7.3.2017)

Rešenje 351-100-2017 od 3.3.2017 (objavljeno: 4.3.2017)

Potvrda radova 351-59-2017 od 2.3.2017 (objavljeno: 3.3.2017)

Zaključak 351-93-2017 od 1.3.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Zaključak 351-91-2017 od 13.2.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Zaključak 351-77-2017 od 22.2.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Potvrda radova 351-609-2016 od 28.2.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Rešenje 351-68-2017 od 20.2.2017 (objavljeno: 21.2.2017)

Rešenje 351-59-2017 od 17.2.2017 (objavljeno: 20.2.2017)

Rešenje 351-55-2017 od 17.2.2017 (objavljeno: 20.2.2017)

Zaključak 351-62-2017 od 13.2.2017 (objavljeno: 15.2.2017)

Zaključak 351-60-2017 od 14.2.2017 (objavljeno: 15.2.2017)

Dozvola 351-39-2017 od 7.2.2017 (objavljeno: 10.2.2017)

Zaključak 351-31-2017 od 26.1.2017 (objavljeno: 10.2.2017)

Zaključak 351-51-2017 od 9.2.2017 (objavljeno: 10.2.2017)

Zaključak 351-49-2017 od 8.2.2017 (objavljeno: 9.2.2017)

Zaključak 351-48-2017 od 8.2.2017 (objavljeno: 9.2.2017)

Potvrda radova 351-20-2017 od 06.2.2017 (objavljeno: 7.2.2017)

Zaključak 351-37-2017 od 1.2.2017 (objavljeno: 1.2.2017)

Rešenje 351-29-2017 od 30.1.2017 (objavljeno: 30.1.2017)

Potvrda radova 351-787-2016 od 26.1.2017 (objavljeno: 27.1.2017)

Rešenje 351-32-2017 od 26.1.2017 (objavljeno: 27.1.2017)

Rešenje 351-25-2017 od 23.1.2017 (objavljeno: 24.1.2017)

Zaključak 351-876-2016 od 24.1.2017 (objavljeno: 24.1.2017)

Rešenje 351-27-2017 od 20.1.2017 (objavljeno: 23.1.2017)

Zaključak 351-24-2017 od 20.1.2017 (objavljeno: 23.1.2017)

Rešenje 351-23-2017 od 20.1.2017 (objavljeno: 23.1.2017)

Zaključak 351-9-2017 od 17.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Rešenje 351-20-2017 od 16.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Zaključak 351-16-2017 od 16.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Zaključak 351-15-2017 od 16.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Rešenje 351-6-2017 od 13.1.2017 (objavljeno: 13.1.2017)

Zaključak 351-829-2016 od 12.1.2017 (objavljeno: 13.1.2017)

Rešenje 351-876-2016 od 12.1.2017 (objavljeno: 13.1.2017)

Rešenje 351-874-2016 od 10.1.2017 (objavljeno: 11.1.2017)

Zaključak 351-4-2017 od 9.1.2017 (objavljeno: 10.1.2017)

Rešenje 351-872-2016 od 9.1.2017 (objavljeno: 10.1.2017)

Zaključak 351-1-2017 od 5.1.2017 (objavljeno: 6.1.2017)

Rešenje 351-871-2016 od 4.1.2017 (objavljeno: 5.1.2017)