A A A

My image My image My image

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2017

Rešenje 351-867-2017 od 07.12.2017 (objavljeno: 08.12.2017)

Zaključak 351-858-2017 od 07.12.2017 (objavljeno: 07.12.2017)

Zaključak 351-865-2017 od 07.12.2017 (objavljeno: 07.12.2017)

Zaključak 351-866-2017 od 06.12.2017 (objavljeno: 07.12.2017)

Zaključak 351-848-2017 od 04.12.2017 (objavljeno: 05.12.2017)

Zaključak 351-838-2017 od 29.11.2017 (objavljeno: 29.11.2017)

Zaključak 351-836-2017 od 27.11.2017 (objavljeno: 28.11.2017)

Zaključak 351-826-2017 od 24.11.2017 (objavljeno: 28.11.2017)

Rešenje 351-818-2017 od 24.11.2017 (objavljeno: 24.11.2017)

Rešenje 351-815-2017 od 23.11.2017 (objavljeno: 24.11.2017)

Rešenje 351-814-2017 od 22.11.2017 (objavljeno: 24.11.2017)

Rešenje 351-804-2017 od 21.11.2017 (objavljeno: 23.11.20)

Zaključak 351-808-2017 od 21.11.2017 (objavljeno: 21.11.2017)

Rešenje 351-810-2017 od 21.11.2017 (objavljeno: 21.11.20)

Zaključak 351-802-2017 od 21.11.2017 (objavljeno: 21.11.2017)

Rešenje 351-803-2017 od 17.11.2017 (objavljeno: 21.11.20)

Zaključak 351-784-2017 od 15.11.2017 (objavljeno: 16.11.2017)

Zaključak 351-792-2017 od 14.11.2017 (objavljeno: 16.11.2017)

Zaključak 351-779-2017 od 14.11.2017 (objavljeno: 15.11.2017)

Zaključak 351-777-2017 od 14.11.2017 (objavljeno: 15.11.2017)

Rešenje 351-775-2017 od 10.11.2017 (objavljeno: 14.11.2017)

Rešenje 351-769-2017 od 13.11.2017 (objavljeno: 13.11.2017)

Rešenje 351-754-2017 od 7.11.2017 (objavljeno: 8.11.2017)

Potvrda radova 351-703-2017 od 07.11.2017 (objavljeno: 08.11.2017)

Rešenje 351-757-2017 od 2.11.2017 (objavljeno: 2.11.2017)

Zaključak 351-730-2017 od 25.10.2017 (objavljeno: 26.10.2017)

Rešenje 351-722-2017 od 18.10.2017 (objavljeno: 19.10.2017)

Rešenje 351-714-2017 od 17.10.2017 (objavljeno: 18.10.2017)

Rešenje 351-703-2017 od 17.10.2017 (objavljeno: 18.10.2017)

Zaključak 351-706-2017 od 17.10.2017 (objavljeno: 18.10.2017)

Zaključak 351-704-2017 od 17.10.2017 (objavljeno: 18.10.2017)

Potvrda radova 351-427-2016 od 13.10.2017 (objavljeno: 13.10.2017)

Zaključak 351-691-2017 od 09.10.2017 (objavljeno: 11.10.2017)

Zaključak 351-690-2017 od 09.10.2017 (objavljeno: 11.10.2017)

Zaključak 351-685-2017 od 10.10.2017 (objavljeno: 10.10.2017)

Rešenje 351-687-2017 od 10.10.2017 (objavljeno: 10.10.2017)

Rešenje 351-686-2017 od 10.10.2017 (objavljeno: 10.10.2017)

Rešenje 351-669-2017 od 10.10.2017 (objavljeno: 10.10.2017)

Rešenje 351-696-2017 od 09.10.2017 (objavljeno: 09.10.2017)

Potvrda radova 351-203-2016 od 09.10.2017 (objavljeno: 09.10.2017)

Zaključak 351-673-2017 od 05.10.2017 (objavljeno: 05.10.2017)

Potvrda radova 351-646-2016 od 05.10.2017 (objavljeno: 05.10.2017)

Rešenje 351-670-2017 od 05.10.2017 (objavljeno: 05.10.2017)

Rešenje 351-650-2017 od 03.10.2017 (objavljeno: 05.10.2017)

Rešenje 351-664-2017 od 03.10.2017 (objavljeno: 03.10.2017)

Potvrda radova 351-612-2016 od 03.10.2017 (objavljeno: 03.10.2017)

Potvrda radova 351-612-2016 od 03.10.2017 (objavljeno: 03.10.2017

Potvrda radova 351-485-2016 od 29.9.2017 (objavljeno: 29.9.2017)

Zaključak 351-652-2017 od 27.9.2017 (objavljeno: 29.9.2017)

Zaključak 351-645-2017 od 27.9.2017 (objavljeno: 27.9.2017)

Zaključak 351-644-2017 od 26.9.2017 (objavljeno: 26.9.2017)

Rešenje 351-646-2017 od 25.9.2017 (objavljeno: 25.9.2017)

Zaključak 351-641-2017 od 21.9.2017 (objavljeno: 22.9.2017)

Zaključak 351-640-2017 od 21.9.2017 (objavljeno: 22.9.2017)

Zaključak 351-637-2017 od 21.9.2017 (objavljeno: 22.9.2017)

Potvrda radova 351-599-2016 od 20.9.2017 (objavljeno: 21.9.2017)

Zaključak 351-636-2017 od 19.9.2017 (objavljeno: 21.9.2017)

Zaključak 351-632-2017 od 19.9.2017 (objavljeno: 21.9.2017)

Zaključak 351-630-2017 od 19.9.2017 (objavljeno: 21.9.2017)

Rešenje 351-627-2017 od 18.9.2017 (objavljeno: 18.9.2017)

Zaključak 351-618-2017 od 15.9.2017 (objavljeno: 15.9.2017)

Potvrda radova 351-755-2016 od 14.9.2017 (objavljeno: 15.9.2017)

Zaključak 351-621-2017 od 14.9.2017 (objavljeno: 15.9.2017)

Rešenje 351-612-2017 od 08.9.2017 (objavljeno: 08.9.2017)

Rešenje 351-599-2017 od 07.9.2017 (objavljeno: 08.9.2017)

Zaključak 351-602-2017 od 07.9.2017 (objavljeno: 07.9.2017)

Potvrda radova 351-580-2016 od 07.9.2017 (objavljeno: 07.9.2017)

Zaključak 351-600-2017 od 05.9.2017 (objavljeno: 06.9.2017)

Rešenje 351-594-2017 od 04.9.2017 (objavljeno: 05.9.2017)

Potvrda radova 351-570-2016 od 01.9.2017 (objavljeno: 01.9.2017)

Zaključak 351-591-2017 od 30.8.2017 (objavljeno: 31.8.2017)

Zaključak 351-589-2017 od 28.8.2017 (objavljeno: 29.8.2017)

Zaključak 351-587-2017 od 28.8.2017 (objavljeno: 29.8.2017)

Potvrda radova 351-552-2016 od 25.8.2017 (objavljeno: 28.8.2017)

Zaključak 351-582-2017 od 24.8.2017 (objavljeno: 25.8.2017)

Rešenje 351-580-2017 od 23.8.2017 (objavljeno: 25.8.2017)

Zaključak 351-574-2017 od 23.8.2017 (objavljeno: 23.8.2017)

Rešenje 351-570-2017 od 22.8.2017 (objavljeno: 22.8.2017)

Rešenje 351-552-2017 od 14.8.2017 (objavljeno: 14.8.2017)

Zaključak 351-551-2017 od 10.8.2017 (objavljeno: 10.8.2017)

Rešenje 351-695-2017 od 07.8.2017 (objavljeno: 08.8.2017)

Rešenje 351-546-2017 od 07.8.2017 (objavljeno: 08.8.2017)

Potvrda radova 351-515-2016 od 07.8.2017 (objavljeno: 08.8.2017)

Zaključak 351-516-2017 od 28.7.2017 (objavljeno: 28.7.2017)

Rešenje 351-515-2017 od 28.7.2017 (objavljeno: 28.7.2017)

Rešenje 351-498-2017 od 24.7.2017 (objavljeno: 26.7.2017)

Potvrda radova 351-377-2016 od 24.7.2017 (objavljeno: 26.7.2017)

Rešenje 351-495-2017 od 20.7.2017 (objavljeno: 21.7.2017)

Zaključak 351-494-2017 od 20.7.2017 (objavljeno: 21.7.2017)

Zaključak 351-493-2017 od 19.7.2017 (objavljeno: 21.7.2017)

Rešenje 351-485-2017 od 17.7.2017 (objavljeno: 17.7.2017)

Zaključak 351-481-2017 od 14.7.2017 (objavljeno: 17.7.2017)

Rešenje 351-479-2017 od 14.7.2017 (objavljeno: 17.7.2017)

Zaključak 351-482-2017 od 13.7.2017 (objavljeno: 14.7.2017)

Zaključak 351-476-2017 od 13.7.2017 (objavljeno: 14.7.2017)

Potvrda radova 351-411-2017 od 11.7.2017 (objavljeno: 12.7.2017)

Zaključak 351-477-2017 od 12.7.2017 (objavljeno: 12.7.2017)

Rešenje 351-470-2017 od 10.7.2017 (objavljeno: 12.7.2017)

Rešenje 351-455-2017 od 10.7.2017 (objavljeno: 11.7.2017)

Rešenje 351-427-2017 od 10.7.2017 (objavljeno: 10.7.2017)

Rešenje 351-453-2017 od 05.7.2017 (objavljeno: 05.7.2017)

Zaključak 351-451-2017 od 03.7.2017 (objavljeno: 05.7.2017)

Potvrda radova 351-422-2017 od 04.7.2017 (objavljeno: 05.7.2017)

Rešenje 351-446-2017 od 30.6.2017 (objavljeno: 30.6.2017)

Potvrda radova 351-165-2017 od 28.6.2017 (objavljeno: 29.6.2017)

Potvrda radova 351-393-2017 od 28.6.2017 (objavljeno: 28.6.2017)

Zaključak 351-441-2017 od 27.6.2017 (objavljeno: 28.6.2017)

Rešenje 351-422-2017 od 23.6.2017 (objavljeno: 23.6.2017)

Zaključak 351-430-2017 od 22.6.2017 (objavljeno: 23.6.2017)

Zaključak 351-428-2017 od 22.6.2017 (objavljeno: 22.6.2017)

Potvrda radova 351-871-2017 od 21.6.2017 (objavljeno: 21.6.2017)

Rešenje 351-411-2017 od 19.6.2017 (objavljeno: 19.6.2017)

Rešenje 351-414-2017 od 15.6.2017 (objavljeno: 16.6.2017)

Potvrda radova 351-365-2017 od 15.6.2017 (objavljeno: 16.6.2017)

Zaključak 351-403-2017 od 14.6.2017 (objavljeno: 15.6.2017)

Zaključak 351-399-2017 od 14.6.2017 (objavljeno: 15.6.2017)

Potvrda radova 351-333-2017 od 14.6.2017 (objavljeno: 14.6.2017)

Zaključak 351-397-2017 od 13.6.2017 (objavljeno: 13.6.2017)

Potvrda radova 351-863-2014 od 12.6.2017 (objavljeno: 13.6.2017)

Rešenje 351-393-2017 od 9.6.2017 (objavljeno: 12.6.2017)

Zaključak 351-395-2017 od 9.6.2017 (objavljeno: 12.6.2017)

Potvrda radova 351-239-2017 od 7.6.2017 (objavljeno: 8.6.2017)

Rešenje 351-377-2017 od 2.6.2017 (objavljeno: 6.6.2017)

Rešenje 351-352-2017 od 5.6.2017 (objavljeno: 6.6.2017)

Zaključak 351-367-2017 od 2.6.2017 (objavljeno: 5.6.2017)

Rešenje 351-380-2017 od 2.6.2017 (objavljeno: 5.6.2017)

Rešenje 351-365-2017 od 2.6.2017 (objavljeno: 5.6.2017)

Rešenje 351-239-2016 od 25.4.2016 (objavljeno: 5.6.2017)

Potvrda 351-310-2017 od 1.6.2017 (objavljeno: 2.6.2017)

Potvrda radova 351-303-2017 od 1.6.2017 (objavljeno: 2.6.2017)

Potvrda radova 351-172-2017 od 1.6.2017 (objavljeno: 2.6.2017)

Zaključak 351-354-2017 od 31.5.2017 (objavljeno: 31.5.2017)

Rešenje 351-340-2017 od 30.5.2017 (objavljeno: 30.5.2017)

Rešenje 351-351-2017 od 29.5.2017 (objavljeno: 30.5.2017)

Potvrda radova 351-347-2017 od 26.5.2017 (objavljeno: 30.5.2017)

Zaključak 351-334-2017 od 26.5.2017 (objavljeno: 26.5.2017)

Zaključak 351-333-2017 od 26.5.2017 (objavljeno: 26.5.2017)

Potvrda radova 351-286-2017 od 25.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Rešenje 351-347-2017 od 25.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Rešenje 351-333-2017 od 25.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Zaključak 351-336-2017 od 24.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Zaključak 351-332-2017 od 24.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Rešenje 351-324-2017 od 24.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Rešenje 351-322-2017 od 24.5.2017 (objavljeno: 25.5.2017)

Rešenje 351-310-2017 od 19.5.2017 (objavljeno: 19.5.2017)

Potvrda radova 351-111-2017 od 18.5.2017 (objavljeno: 19.5.2017)

Zaključak 351-330-2017 od 18.5.2017 (objavljeno: 19.5.2017)

Zaključak 351-308-2017 od 18.5.2017 (objavljeno: 19.5.2017)

Rešenje 351-312-2017 od 18.5.2017 (objavljeno: 19.5.2017)

Rešenje 351-326-2017 od 18.5.2017 (objavljeno: 19.5.2017)

Potvrda radova 351-250-2017 od 17.5.2017 (objavljeno: 18.5.2017)

Zaključak 351-309-2017 od 17.5.2017 (objavljeno: 18.5.2017)

Rešenje 351-303-2017 od 17.5.2017 (objavljeno: 17.5.2017)

Rešenje 351-300-2017 od 16.5.2017 (objavljeno: 17.5.2017)

Zaključak 351-302-2017 od 16.5.2017 (objavljeno: 17.5.2017)

Zaključak 351-296-2017 od 15.5.2017 (objavljeno: 17.5.2017)

Zaključak 351-290-2017 od 10.5.2017 (objavljeno: 11.5.2017)

Potvrda radova 351-212-2015 od 11.5.2017 (objavljeno: 11.5.2017)

Rešenje 351-283-2017 od 11.5.2017 (objavljeno: 11.5.2017)

Rešenje 351-286-2017 od 10.5.2017 (objavljeno: 10.5.2017)

Rešenje 351-284-2017 od 9.5.2017 (objavljeno: 10.5.2017)

Potvrda radova 351-237-2015 od 8.5.2017 (objavljeno: 8.5.2017)

Rešenje 351-277-2017 od 8.5.2017 (objavljeno: 8.5.2017)

Rešenje 351-275-2017 od 4.5.2017 (objavljeno: 4.5.2017)

Zaključak 351-274-2017 od 27.4.2017 (objavljeno: 27.4.2017)

Zaključak 351-260-2017 od 26.4.2017 (objavljeno: 27.4.2017)

Zaključak 351-255-2017 od 27.4.2017 (objavljeno: 27.4.2017)

Potvrda radova 351-170-2015 od 27.4.2017 (objavljeno: 27.4.2017)

Potvrda radova 351-848-2015 od 25.4.2017 (objavljeno: 26.4.2017)

Potvrda radova 351-570-2016 od 25.4.2017 (objavljeno: 26.4.2017)

Rešenje 351-252-2017 od 25.4.2017 (objavljeno: 26.4.2017)

Rešenje 351-250-2017 od 25.4.2017 (objavljeno: 26.4.2017)

Rešenje 351-239-2017 od 25.4.2017 (objavljeno: 26.4.2017)

Zaključak 351-238-2017 od 24.4.2017 (objavljeno: 25.4.2017)

Rešenje 351-236-2017 od 24.4.2017 (objavljeno: 25.4.2017)

Rešenje 351-237-2017 od 21.4.2017 (objavljeno: 24.4.2017)

Rešenje 351-244-2017 od 19.4.2017 (objavljeno: 20.4.2017)

Potvrda radova 351-235-2017 od 19.4.2017 (objavljeno: 20.4.2017)

Potvrda radova 351-177-2017 od 18.4.2017 (objavljeno: 20.4.2017)

Zaključak 351-215-2017 od 13.4.2017 (objavljeno: 18.4.2017)

Rešenje 351-212-2017 od 13.4.2017 (objavljeno: 18.4.2017)

Rešenje 351-203-2017 od 13.4.2017 (objavljeno: 13.4.2017)

Potvrda radova 351-178-2017 od 12.4.2017 (objavljeno: 12.4.2017)

Potvrda radova 351-165-2017 od 12.4.2017 (objavljeno: 12.4.2017)

Potvrda radova 351-151-2017 od 12.4.2017 (objavljeno: 12.4.2017)

Rešenje 351-207-2017 od 11.4.2017 (objavljeno: 11.4.2017)

Rešenje 351-206-2017 od 10.4.2017 (objavljeno: 10.4.2017)

Rešenje 351-201-2017 od 10.4.2017 (objavljeno: 10.4.2017)

Rešenje 351-208-2017 od 6.4.2017 (objavljeno: 6.4.2017)

Rešenje 351-177-2017 od 5.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Zaključak 351-198-2017 od 4.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Zaključak 351-197-2017 od 4.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Zaključak 351-184-2017 od 3.4.2017 (objavljeno: 5.4.2017)

Rešenje 351-181-2017 od 31.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Zaključak 351-179-2017 od 31.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Rešenje 351-178-2017 od 31.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Rešenje 351-170-2017 od 29.3.2017 (objavljeno: 31.3.2017)

Potvrda radova 351-92-2017 od 27.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Zaključak 351-166-2017 od 27.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Rešenje 351-172-2017 od 29.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Zaključak 351-174-2017 od 28.3.2017 (objavljeno: 29.3.2017)

Rešenje 351-151-2017 od 22.3.2017 (objavljeno: 23.3.2017)

Zaključak 351-145-2017 od 22.3.2017 (objavljeno: 23.3.2017)

Zaključak 351-134-2017 od 20.3.2017 (objavljeno: 21.3.2017)

Zaključak 351-130-2017 od 17.3.2017 (objavljeno: 20.3.2017)

Rešenje 351-111-2017 od 17.3.2017 (objavljeno: 20.3.2017)

Zaključak 351-125-2017 od 14.3.2017 (objavljeno: 15.3.2017)

Zaključak 351-121-2017 od 13.3.2017 (objavljeno: 14.3.2017)

Potvrda radova 351-699-2017 od 10.3.2017 (objavljeno: 13.3.2017)

Rešenje 351-110-2017 od 9.3.2017 (objavljeno: 10.3.2017)

Zaključak 351-107-2017 od 7.3.2017 (objavljeno: 8.3.2017)

Zaključak 351-106-2017 od 6.3.2017 (objavljeno: 7.3.2017)

Rešenje 351-92-2017 od 6.3.2017 (objavljeno: 7.3.2017)

Potvrda radova 351-68-2017 od 6.3.2017 (objavljeno: 7.3.2017)

Rešenje 351-100-2017 od 3.3.2017 (objavljeno: 4.3.2017)

Potvrda radova 351-59-2017 od 2.3.2017 (objavljeno: 3.3.2017)

Zaključak 351-93-2017 od 1.3.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Zaključak 351-91-2017 od 13.2.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Zaključak 351-77-2017 od 22.2.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Potvrda radova 351-609-2016 od 28.2.2017 (objavljeno: 1.3.2017)

Rešenje 351-68-2017 od 20.2.2017 (objavljeno: 21.2.2017)

Rešenje 351-59-2017 od 17.2.2017 (objavljeno: 20.2.2017)

Rešenje 351-55-2017 od 17.2.2017 (objavljeno: 20.2.2017)

Zaključak 351-62-2017 od 13.2.2017 (objavljeno: 15.2.2017)

Zaključak 351-60-2017 od 14.2.2017 (objavljeno: 15.2.2017)

Dozvola 351-39-2017 od 7.2.2017 (objavljeno: 10.2.2017)

Zaključak 351-31-2017 od 26.1.2017 (objavljeno: 10.2.2017)

Zaključak 351-51-2017 od 9.2.2017 (objavljeno: 10.2.2017)

Zaključak 351-49-2017 od 8.2.2017 (objavljeno: 9.2.2017)

Zaključak 351-48-2017 od 8.2.2017 (objavljeno: 9.2.2017)

Potvrda radova 351-20-2017 od 06.2.2017 (objavljeno: 7.2.2017)

Zaključak 351-37-2017 od 1.2.2017 (objavljeno: 1.2.2017)

Rešenje 351-29-2017 od 30.1.2017 (objavljeno: 30.1.2017)

Potvrda radova 351-787-2016 od 26.1.2017 (objavljeno: 27.1.2017)

Rešenje 351-32-2017 od 26.1.2017 (objavljeno: 27.1.2017)

Rešenje 351-25-2017 od 23.1.2017 (objavljeno: 24.1.2017)

Zaključak 351-876-2016 od 24.1.2017 (objavljeno: 24.1.2017)

Rešenje 351-27-2017 od 20.1.2017 (objavljeno: 23.1.2017)

Zaključak 351-24-2017 od 20.1.2017 (objavljeno: 23.1.2017)

Rešenje 351-23-2017 od 20.1.2017 (objavljeno: 23.1.2017)

Zaključak 351-9-2017 od 17.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Rešenje 351-20-2017 od 16.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Zaključak 351-16-2017 od 16.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Zaključak 351-15-2017 od 16.1.2017 (objavljeno: 17.1.2017)

Rešenje 351-6-2017 od 13.1.2017 (objavljeno: 13.1.2017)

Zaključak 351-829-2016 od 12.1.2017 (objavljeno: 13.1.2017)

Rešenje 351-876-2016 od 12.1.2017 (objavljeno: 13.1.2017)

Rešenje 351-874-2016 od 10.1.2017 (objavljeno: 11.1.2017)

Zaključak 351-4-2017 od 9.1.2017 (objavljeno: 10.1.2017)

Rešenje 351-872-2016 od 9.1.2017 (objavljeno: 10.1.2017)

Zaključak 351-1-2017 od 5.1.2017 (objavljeno: 6.1.2017)

Rešenje 351-871-2016 od 4.1.2017 (objavljeno: 5.1.2017)