A A A

My image My image My image

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2018 год.

Услуга омладинске задруге, јавна набавка број 404/2-5/2018
Услуга еко патроле (број ЈН: 404/2-4/2018)
Услуга реализације пројекта „Сениори упознају Србију“, јавна набавка број 404/2-11/2018