A A A

ANKETA O PRIORITETIMA ZA FINANSIRANJE IZ BUDŽETA GO VRAČAR ZA 2021. GODINU

6 nov 2020

VAŠI ODGOVORI – NAŠI PRIORITETI

Poštovani sugrađani,

Gradska opština Vračar sprovodi javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu za 2021. godinu. Želja nam je da usaglasimo potrebe i interese vas, naših građana, sa mogućnostima i sredstvima raspoloživim u budžetu opštine Vračar, pa vas molimo da popunite ovu kratku anketu.

Pred vama je spisak oblasti koje su prema statutu grada Beograda u nadležnosti opštine, a koje se finansiraju iz budžetskih sredstava. Zaokruživanjem maksimalno 3 predloga, iznesite svoje mišljenje koje to aktivnosti/projekti će uticati na poboljšanje kvaliteta života stanovnika Vračara.

Vodic kroz Nacrt odluke o budzetu GO Vracar za 2021. godinu

Nacrt Odluke o budzetu 2021