A A A

Архива

АРХИВА ВЕСТИ

 

 

АРХИВА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Регистар донетих одлука 2016

Закључак 351-863-2016 од 29.12.2016 (објављено: 29.12.2016)

Решење 351-859-2016 од 28.12.2016 (објављено: 28.12.2016)

Решење 351-848-2016 од 23.12.2016 (објављено: 23.12.2016)

Решење 351-847-2016 од 22.12.2016 (објављено: 23.12.2016)

Закључак -351-831-2016 од 15.12.2016 (објављено: 16.12.2016)

Решење 351-825-2016 од 15.12.2016 (објављено: 16.12.2016)

Решење 351-824-2016 од 15.12.2016 (објављено: 16.12.2016)

Закључак -351-831-2016 од 15.12.2016 (објављено: 16.12.2016)

Решење 351-825-2016 од 15.12.2016 (објављено: 16.12.2016)

Решење 351-824-2016 од 15.12.2016 (објављено: 16.12.2016)

Закључак -351-823-2016 од 14.12.2016 (објављено: 15.12.2016)

Решење 351-822-2016 од 13.12.2016 (објављено: 15.12.2016)

Решење 351-820-2016 од 13.12.2016 (објављено: 15.12.2016)

Закључак -351-828-2016 од 12.12.2016 (објављено: 13.12.2016)

Закључак -351-818-2016 од 12.12.2016 (објављено: 13.12.2016)

Решење 351-815-2016 од 12.12.2016 (објављено: 13.12.2016)

Решење 351-810-2016 од 09.12.2016 (објављено: 13.12.2016)

Решење 351-807-2016 од 08.12.2016 (објављено: 09.12.2016)

Закључак -351-808-2016 од 08.12.2016 (објављено: 09.12.2016)

Закључак -351-805-2016 од 07.12.2016 (објављено: 09.12.2016)

Закључак -351-803-2016 од 06.12.2016 (објављено: 07.12.2016)

Решење 351-799-2016 од 05.12.2016 (објављено: 07.12.2016)

Решење 351-800-2016 од 05.12.2016 (објављено: 06.12.2016)

Решење 351-801-2016 од 05.12.2016 (објављено: 06.12.2016)

Решење 351-787-2016 од 02.12.2016 (објављено: 06.12.2016)

Решење 351-783-2016 од 29.11.2016 (објављено: 30.11.2016)

Закључак -351-784-2016 од 29.11.2016 (објављено: 30.11.2016)

Закључак -351-786-2016 од 25.11.2016 (објављено: 30.11.2016)

Закључак -351-780-2016 од 25.11.2016 (објављено: 28.11.2016)

Закључак -351-774-2016 од 25.11.2016 (објављено: 28.11.2016)

Потврда 351-695-2016 од 23.11.2016 (објављено: 28.11.2016)

Потврда 351-693-2016 од 23.11.2016 (објављено: 28.11.2016)

Решење 351-772-2016 од 23.11.2016 (објављено: 28.11.2016)

Решење 351-770-2016 од 23.11.2016 (објављено: 28.11.2016)

Решење 351-756-2016 од 22.11.2016 (објављено: 24.11.2016)

Закључак -351-767-2016 од 22.11.2016 (објављено: 24.11.2016)

Закључак -351-771-2016 од 22.11.2016 (објављено: 24.11.2016)

Закључак -351-773-2016 од 21.11.2016 (објављено: 24.11.2016)

Закључак -351-765-2016 од 21.11.2016 (објављено: 24.11.2016)

Решење 351-755-2016 од 17.11.2016 (објављено: 18.11.2016)

Решење 351-760-2016 од 16.11.2016 (објављено: 18.11.2016)

Решење 351-758-2016 од 16.11.2016 (објављено: 17.11.2016)

Закључак -351-759-2016 од 16.11.2016 (објављено: 17.11.2016)

Закључак -351-751-2016 од 16.11.2016 (објављено: 17.11.2016)

Потврда 351-542-2016 од 16.11.2016 (објављено: 17.11.2016)

Потврда 351-687-2016 од 15.11.2016 (објављено: 16.11.2016)

Закључак -351-752-2016 од 15.11.2016 (објављено: 16.11.2016)

Решење 351-746-2016 од 15.11.2016 (објављено: 16.11.2016)

Решење 351-753-2016 од 14.11.2016 (објављено: 16.11.2016)

Решење 351-739-2016 од 10.11.2016 (објављено: 14.11.2016)

Решење 351-744-2016 од 08.11.2016 (објављено: 09.11.2016)

Решење 351-732-2016 од 07.11.2016 (објављено: 09.11.2016)

Закључак -351-733-2016 од 07.11.2016 (објављено: 08.11.2016)

Закључак -351-738-2016 од 04.11.2016 (објављено: 07.11.2016)

Закључак -351-728-2016 од 04.11.2016 (објављено: 07.11.2016)

Потврда 351-643-2016 од 03.11.2016 (објављено: 04.11.2016)

Решење 351-736-2016 од 03.11.2016 (објављено: 04.11.2016)

Решење 351-735-2016 од 03.11.2016 (објављено: 04.11.2016)

Решење 351-734-2016 од 03.11.2016 (објављено: 04.11.2016)

Закључак -351-731-2016 од 03.11.2016 (објављено: 04.11.2016)

Закључак -351-717-2016 од 03.11.2016 (објављено: 04.11.2016)

Закључак -351-724-2016 од 01.11.2016 (објављено: 03.11.2016)

Решење 351-716-2016 од 01.11.2016 (објављено: 03.11.2016)

Закључак -351-714-2016 од 01.11.2016 (објављено: 02.11.2016)

Решење 351-704-2016 од 31.10.2016 (објављено: 01.11.2016)

Решење 351-693-2016 од 31.10.2016 (објављено: 01.11.2016)

Закључак -351-711-2016 од 31.10.2016 (објављено: 01.11.2016)

Решење 351-718-2016 од 31.10.2016 (објављено: 31.10.2016)

Закључак -351-710-2016 од 31.10.2016 (објављено: 31.10.2016)

Закључак -351-705-2016 од 27.10.2016 (објављено: 31.10.2016)

Решење 351-702-2016 од 26.10.2016 (објављено: 27.10.2016)

Потврда 351-660-2016 од 18.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Закључак -351-681-2016 од 18.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Закључак -351-679-2016 од 17.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-684-2016 од 20.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-678-2016 од 17.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-695-2016 од 26.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-700-2016 од 25.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-699-2016 од 25.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-692-2016 од 25.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-687-2016 од 21.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-671-2016 од 21.10.2016 (објављено: 26.10.2016)

Решење 351-661-2016 од 20.10.2016 (објављено: 21.10.2016)

Закључак -351-689-2016 од 20.10.2016 (објављено: 21.10.2016)

Закључак -351-685-2016 од 20.10.2016 (објављено: 21.10.2016)

Решење 351-676-2016 од 14.10.2016 (објављено: 14.10.2016)

Закључак -351-674-2016 од 12.10.2016 (објављено: 13.10.2016)

Потврда 351-632-2016 од 12.10.2016 (објављено: 13.10.2016)

Решење 351-662-2016 од 07.10.2016 (објављено: 11.10.2016)

Решење 351-660-2016 од 07.10.2016 (објављено: 11.10.2016)

Решење 351-658-2016 од 06.10.2016 (објављено: 07.10.2016)

Решење 351-665-2016 од 06.10.2016 (објављено: 07.10.2016)

Решење 351-669-2016 од 05.10.2016 (објављено: 07.10.2016)

Решење 351-659-2016 од 06.10.2016 (објављено: 07.10.2016)

Решење 351-653-2016 од 06.10.2016 (објављено: 07.10.2016)

Потврда 351-630-2016 од 06.10.2016 (објављено: 06.10.2016)

Закључак -351-655-2016 од 05.10.2016 (објављено: 05.10.2016)

Потврда 351-597-2016 од 04.10.2016 (објављено: 05.10.2016)

Закључак -351-657-2016 од 04.10.2016 (објављено: 05.10.2016)

Закључак -351-648-2016 од 30.9.2016 (објављено: 03.10.2016)

Закључак -351-645-2016 од 03.10.2016 (објављено: 03.10.2016)

Закључак -351-649-2016 од 30.9.2016 (објављено: 03.10.2016)

Решење 351-643-2016 од 30.9.2016 (објављено: 03.10.2016)

Закључак -351-640-2016 од 30.9.2016 (објављено: 30.9.2016)

Решење 351-646-2016 од 29.9.2016 (објављено: 30.9.2016)

Закључак -351-639-2016 од 29.9.2016 (објављено: 30.9.2016)

Закључак -351-638-2016 од 29.9.2016 (објављено: 30.9.2016)

Закључак -351-631-2016 од 28.9.2016 (објављено: 28.9.2016)

Закључак -351-621-2016 од 27.9.2016 (објављено: 28.9.2016)

Закључак -351-637-2016 од 28.9.2016 (објављено: 28.9.2016)

Закључак 351-635-2016 од 28.9.2016 (објављено: 28.9.2016)

Решење 351-632-2016 од 27.9.2016 (објављено: 27.9.2016)

Решење 351-630-2016 од 27.9.2016 (објављено: 27.9.2016)

Закључак 351-627-2016 од 26.9.2016 (објављено: 27.9.2016)

Закључак 351-629-2016 од 22.9.2016 (објављено: 23.9.2016)

Решење 351-622-2016 од 22.9.2016 (објављено: 23.9.2016)

Решење 351-609-2016 од 21.9.2016 (објављено: 21.9.2016)

Закључак 351-614-2016 од 20.9.2016 (објављено: 20.9.2016)

Решење 351-613-2016 од 19.9.2016 (објављено: 19.9.2016)

Закључак 351-597-2016 од 19.9.2016 (објављено: 19.9.2016)

Решење 351-616-2016 од 19.9.2016 (објављено: 19.9.2016)

Закључак 351-606-2016 од 15.9.2016 (објављено: 16.9.2016)

Решење 351-604-2016 од 15.9.2016 (објављено: 16.9.2016)

Решење 351-594-2016 од 15.9.2016 (објављено: 16.9.2016)

Закључак 351-603-2016 од 14.9.2016 (објављено: 15.9.2016)

Закључак 351-592-2016 од 14.9.2016 (објављено: 14.9.2016)

Закључак 351-591-2016 од 14.9.2016 (објављено: 14.9.2016)

Решење 351-595-2016 од 13.9.2016 (објављено: 14.9.2016)

Решење 351-590-2016 од 13.9.2016 (објављено: 14.9.2016)

Закључак 351-593-2016 од 13.9.2016 (објављено: 13.9.2016)

Решење 351-570-2016 од 12.9.2016 (објављено: 13.9.2016)

Решење 351-585-2016 од 9.9.2016 (објављено: 9.9.2016)

Закључак 351-584-2016 од 9.9.2016 (објављено: 9.9.2016)

Решење 351-580-2016 од 9.9.2016 (објављено: 9.9.2016)

Закључак 351-581-2016 од 8.9.2016 (објављено: 9.9.2016)

Решење 351-576-2016 од 6.9.2016 (објављено: 8.9.2016)

Закључак 351-572-2016 од 6.9.2016 (објављено: 8.9.2016)

Решење 351-577-2016 од 6.9.2016 (објављено: 6.9.2016)

Решење 351-574-2016 од 5.9.2016 (објављено: 6.9.2016)

Потврда 351-549-2016 од 2.9.2016 (објављено: 2.9.2016)

Решење 351-569-2016 од 1.9.2016 (објављено: 1.9.2016)

Закључак 351-568-2016 од 1.9.2016 (објављено:1.9.2016)

Закључак 351-567-2016 од 31.8.2016 (објављено:31.8.2016)

Закључак 351-558-2016 од 30.8.2016 (објављено:31.8.2016)

Закључак 351-555-2016 од 29.8.2016 (објављено:31.8.2016)

Решење 351-556-2016 од 26.8.2016 (објављено: 26.8.2016)

Закључак 351-547-2016 од 25.8.2016 (објављено:26.8.2016)

Закључак 351-552-2016 од 25.8.2016 (објављено:25.8.2016)

Решење 351-549-2016 од 24.8.2016 (објављено: 25.8.2016)

Решење 351-545-2016 од 24.8.2016 (објављено: 25.8.2016)

Закључак 351-550-2016 од 23.8.2016 (објављено:24.8.2016)

Закључак 351-548-2016 од 23.8.2016 (објављено:24.8.2016)

Закључак 351-543-2016 од 23.8.2016 (објављено:24.8.2016)

Закључак 351-544-2016 од 19.8.2016 (објављено:22.8.2016)

Решење 351-542-2016 од 19.8.2016 (објављено: 22.8.2016)

Закључак 351-540-2016 од 19.8.2016 (објављено:22.8.2016)

Закључак 351-537-2016 од 18.8.2016 (објављено:22.8.2016)

Закључак 351-534-2016 од 16.8.2016 (објављено:17.8.2016)

Решење 351-503-2016 од 16.8.2016 (објављено: 17.8.2016)

Решење 351-530-2016 од 16.8.2016 (објављено: 16.8.2016)

Решење 351-528-2016 од 15.8.2016 (објављено: 16.8.2016)

Закључак 351-513-2016 од 12.8.2016 (објављено:16.8.2016)

Закључак 351-521-2016 од 12.8.2016 (објављено:15.8.2016)

Решење 351-519-2016 од 12.8.2016 (објављено: 15.8.2016)

Решење 351-514-2016 од 12.8.2016 (објављено: 15.8.2016)

Закључак 351-511-2016 од 11.8.2016 (објављено:15.8.2016)

Решење 351-510-2016 од 10.8.2016 (објављено: 10.8.2016)

Закључак 351-500-2016 од 10.8.2016 (објављено:10.8.2016)

Решење 351-495/2016 од 9.8.2016. год (објављено: 9.8.2016.)

Решење 351-494/2016 од 9.8.2016. год (објављено: 9.8.2016.)

Закључак 351-497/2016 од 9.8.2016. год (објављено: 9.8.2016.)

Закључак 351-504/2016 од 9.8.2016. год (објављено: 9.8.2016.)

Решење 351-492/2016 од 5.8.2016. год (објављено: 8.8.2016.)

Закључак 351-490/2016 од 4.8.2016. год (објављено: 8.8.2016.)

Решење 351-483/2016 од 2.8.2016. год (објављено: 5.8.2016.)

Закључак 351-489/2016 од 2.8.2016. год (објављено: 5.8.2016.)

Закључак 351-484/2016 од 2.8.2016. год (објављено: 2.8.2016.)

Решење о употребној дозволи 351-488/2016 од 1.8.2016. год (објављено: 2.8.2016.)

Закључак 351-482/2016 од 1.8.2016. год (објављено: 1.8.2016.)

Закључак 351-481/2016 од 1.8.2016. год (објављено: 1.8.2016.)

Закључак 351-479/2016 од 26.7.2016. год (објављено: 1.8.2016.)

Закључак 351-466/2016 од 29.7.2016. год (објављено: 1.8.2016.)

Закључак 351-469/2016 од 28.7.2016. год (објављено: 29.7.2016.)

Закључак 351-468/2016 од 28.7.2016. год (објављено: 29.7.2016.)

Закључак 351-465/2016 од 27.7.2016. год (објављено: 29.7.2016.)

Закључак 351-459/2016 од 26.7.2016. год (објављено: 29.7.2016.)

Закључак 351-467/2016 од 25.7.2016. год (објављено: 26.7.2016.)

Закључак 351-452/2016 од 25.7.2016. год (објављено: 26.7.2016.)

Закључак 351-451/2016 од 25.7.2016. год (објављено: 26.7.2016.)

Закључак 351-447/2016 од 25.7.2016. год (објављено: 26.7.2016.)

Закључак 351-450/2016 од 22.7.2016. год (објављено: 26.7.2016.)

Закључак 351-445/2016 од 21.7.2016. год (објављено: 22.7.2016.)

Закључак 351-456/2016 од 20.7.2016. год (објављено: 21.7.2016.)

Закључак 351-444/2016 од 20.7.2016. год (објављено: 21.7.2016.)

Закључак 351-443/2016 од 20.7.2016. год (објављено: 21.7.2016.)

Решење 351-442/2016 од 20.7.2016. год (објављено: 21.7.2016.)

Закључак 351-436/2016 од 19.7.2016. год (објављено: 21.7.2016.)

Решење 351-432/2016 од 18.7.2016. год (објављено: 19.7.2016.)

Решење 351-428/2016 од 13.7.2016. год (објављено: 19.7.2016.)

Закључак 351-422/2016 од 12.7.2016. год (објављено: 12.7.2016.)

Потврда о пријави радова 351-337/2016 од 11.7.2016. год (објављено: 12.7.2016.)

Закључак 351-430/2016 од 11.7.2016. год (објављено: 12.7.2016.)

Решење 351-425/2016 од 11.7.2016. год (објављено 12.7.2016.)

Решење 351-421/2016 од 8.7.2016. год (објављено 11.7.2016.)

Решење 351-414/2016 од 8.7.2016. год (објављено 11.7.2016.)

Закључак 351-415/2016 од 8.7.2016. год (објављено: 11.7.2016.)

Закључак 351-412/2016 од 7.7.2016. год (објављено: 11.7.2016.)

Потврда о пријави радова 351-380/2016 од 6.7.2016. год (објављено: 11.7.2016.)

Потврда о пријави радова 351-379/2016 од 6.7.2016. год (објављено: 11.7.2016.)

Потврда о пријави радова 351-357/2016 од 6.7.2016. год (објављено: 11.7.2016.)