A A A

Врачар 2015

Неовлашћено коришћење или преузимање садржаја или дела сајта, без дозволе Дејана Живадиновића и/или Срћана Л. Пантића, сматраће се кршењем ауторксих и интелектуални права. Свако неовлашћено преизимање фотографија, као и неовлашћено коришћење материјала сматраће се кршењем правила коришћења и по утврђивању повреде овог става правила коришћења такав поступак ће бити санкционисан од стране надлежних органа.

Дејан Живадиновић / Зоран Л. Пантелић