A A A

Vračar 2015

Neovlašćeno korišćenje ili preuzimanje sadržaja ili dela sajta, bez dozvole Dejana Živadinovića i/ili Srćana L. Pantića, smatraće se kršenjem autorksih i intelektualni prava. Svako neovlašćeno preizimanje fotografija, kao i neovlašćeno korišćenje materijala smatraće se kršenjem pravila korišćenja i po utvrđivanju povrede ovog stava pravila korišćenja takav postupak će biti sankcionisan od strane nadležnih organa.

Dejan Živadinović / Zoran L. Pantelić