A A A

ЖЕНЕ У ПОЛИТИЦИ

28 Jan 2016

У сусрет локалним изборима, Канцеларија за равноправност полова наше општине покреће питања учешћа жена у политици: „Квота за жене“, које су користи од веће заступљености жена у одлучивању, на које препреке жене наилазе у бављењу јавним послом, искуства и пракса Врачара у укључивању жена  у политику – то су теме данашњег разговора,  – истакла је Снежана Милчић  координаторка Канцеларије за равноправност полова, а затим дала реч уводничаркама – председници општине др Тијани Благојевић и чланици Већа Александри Јовановић.

Врачар традиционално има висок проценат учешћа жена у политици, тренутно је 38 процената жена међу одборницима Скупштине, а у саставу Већа је  45 посто чланица. Сигурно је да је високобразовни састав становника Врачара утицао на овако висок степен учешћа жена у политици, и то баш на местима на којима се одлучује. Треба развијати мотивисаност жена за бављење јавним пословима и пронаћи адекватне облике њиховог учешћа, на пр. уверили смо се да у женској парламентарној мрежи жене више гласају као припаднице странака, него у складу са на пр. потребом жена да се спасу насиља у породици.

Већина нас је ушла у политику тако што смо се прво бавиле струком, а затим и реализацијом ширих интереса кроз активно учешће у политици. Велика је одговорност жена у политици, треба и изабрати области које су приоритетне за жене, осим знања и вештина бављење политиком тражи и слободно време – истакла је Александра Јовановић.

Сигурно је да у урбаној средини каква је Врачар жене имају и воље и мотивације, истрајности и храбрости да се баве политиком, зато ће се и у наредном периоду организовати едукације, радионице, да би се код што ширег круга жена развила мотивисаност да се активно и одговорно укључе у јавни живот и доношење одлука о животу заједнице.