A A A

My image My image My image

ЗАПОСЛЕНО 269 ГРАЂАНА ВРАЧАРА НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА

12 окт 2017

У  сарадњи са Националном службом за запошљавање и Привредном комором  Србије, Градска општина  Врачар  је организовала  у марту месецу 2017. године  Сајам запошљавања  на коме је 29 компанија понудило  посао  за 670  радних места. Статистика коју води  НСЗ  указује да након шест месеци од датума одржавања сајма запошљавања, 20 до 30 посто тражиоца запослења, добије посао.По последњим званичним подацима Националне службе за запошљавање након шест месеци од одржавања Сајма, 269  грађана са Врачара  је запослено.
 Градска општина Врачар се активно укључила  у решавање питања незапослености становника Градске општине Врачар  доневши Акциони план запошљавања за 2017. годину. Акционим планом запошљавања утврђени су приоритети и циљеви локалне политике запошљања, а једна од мера јесте  Сајам запошљавања . Оваквим типом активности, Градска општина Врачар посредује између послодаваца и незапослених и подстиче запошљавање посебно теже запошљивих категорија с  једне стране  и доприноси проналажењу квалитетних људских ресурса  са друге стране. Руководство  општине Врачар се труди да свим незапосленим лицима обезбеди једнак приступ тржишту рада, подстиче активно учешће на тржишту рада и унапређује вештине и знања како би незапослени грађани  постали конкурентнији на тржишту рада и лакше пронашли посао.