A A A

Избори 2016

Пословник о раду Изборне комисије градске општине Врачар
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Врачар који су расписани за 24. април 2016. године
Oбавештење о увиду у бирачки списак

Овде можете преузети: 

Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине градске општине Врачар на дан 24. априла 2016. године
Назив, адресе и подручја бирачких места
О подношењу изборних листа

Изборна комисија градске општине Врачар одржала је 9. марта конститутивну седницу, усвојила Пословник Изборне комисије градске општине Врачар, утврдила роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Врачар који су расписани за 24. април 2016. године и усвојила обрасце за подношење изборне листе. 

Овде можете преузети: 

Моле се подносиоци изборних листа да најаве предају изборних листа Изборној комисији на телефон 0698851026. Изборне листе предају се у сали на другом спрату градске општине Врачар. 

Изборна комисија препоручује подносиоцима листа који планирају да изборну листу предају после 20:00 часова, да најкасније до 20:00 часова тога дана,  најаве Изборној комисији предају листе.

Обрасци за подношење изборних листа могу се преузети и на Писарници градске општине Врачар. 

Рок за подношење изборне листе је 8. април 2016. године. 

Састав Изборне комисије

Овде можете преузети: 

Проглашене изборне листе

Овде можете преузети: 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Врачар 24. априла 2016. године