A A A

К О Н К У Р С за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју општине Врачар

29 дец 2016

Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених и покретних привремених објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Врачар је на основу члана 14. и члана 16. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број: 17/15, 43/15 и 71/15) и Планa постављања привремених објеката на подручју Градске општине Врачар („Службени лист града Београда број 112/2016) расписала Конкурс за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју општине Врачар.

За сва додатна обавештења заинтересована лица могу да се обрате Комисији на телефон 011/3081-533, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.

Текст јавног конкурса