A A A

MOTIVACIONA TRIBINA „JAČI SMO OD SVIH BARIJERA“

29 nov 2017

U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, Gradska opština Vračar u saradnji sa Crvenim krstom Vračar i Sportsko rekreativnim udruženjem osoba sa invaliditetom „Pobednik“, organizuje prvu motivacionu tribinu „Jači smo od svih barijera“ namenjenu osobama sa invaliditetom. Cilj tribine jeste da se motivišu i ohrabre osobe sa invaliditetom da se uključe u sve društvene procese, počev od obrazovanja, zapošljavanja, sportskih i kulturnih aktivnosti, kako bi poboljšale kvalitet svog života.
Na tribini će govoriti:
Branko Lazić, radni terapeut na Klinici za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“-Sokobanjska – Važnost i značaj rehabilitacije
Jovana Krivokuća Milovanović, Forum mladih osoba sa invaliditetom – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – iskustva i primeri dobre prakse
Miro Stanišić, Sportsko rekreativno udruženje osoba sa invaliditetom „Pobednik“ – Optimizam i radost života
Irena Lakobrija Delić, Gradska opština Vračar – Predstavljanje publikacije „Vodič kroz subvencije za osobe sa invaliditetom“
Tribinu će voditi novinar Aleksandar Gajšek.
Tribina će se održati u četvrtak, 30. novembra u 18:00 časova u svečanoj sali Gradske opštine Vračar, Njegoševa 77.
Jedan od prioriteta Gradske opštine Vračar je stvaranje uslova i jednakih šansi za sve, bez diskriminacije, kao i unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Ova tribina je jedan od načina da se kroz iskustva drugih i primere dobre prakse, dostupne usluge i sredstva, podstaknu osobe sa invaliditetom da se aktivno uključe u što veći broj sfera društvenog života i daju doprinos razvoju lokalne zajednice.