A A A

Обрасци за подношење изборних листа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОВЕРЕ ИЗЈАВЕ БИРАЧА

У складу са изменама Закона о локалним изборима, Закона о избору народних посланика, и Упутства за спровођење избора за народне посланике народне скупштине расписаних за 21.06.2020. године, управа градске општине Врачар ће поред јавних бележника вршити оверу изјава бирача да подржавају изборну листу, само на територији општине Врачар и то само оних бирача који имају пријављено пребивалиште на територији ГО Врачар.
Обрасци утврђени одлуком о облику и садржини образаца за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине ГО Врачар расписаних за 26.04.2020. године, (Сл.лист града Београда број 23/20) остају непромењени.