A A A

Obrasci za podnošenje izbornih lista

OBAVEŠTENJE O NAČINU OVERE IZJAVE BIRAČA

U skladu sa izmenama Zakona o lokalnim izborima, Zakona o izboru narodnih poslanika, i Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike narodne skupštine raspisanih za 21.06.2020. godine, uprava gradske opštine Vračar će pored javnih beležnika vršiti overu izjava birača da podržavaju izbornu listu, samo na teritoriji opštine Vračar i to samo onih birača koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji GO Vračar.
Obrasci utvrđeni odlukom o obliku i sadržini obrazaca za podnošenje izbornih lista kandidata za odbornike Skupštine GO Vračar raspisanih za 26.04.2020. godine, (Sl.list grada Beograda broj 23/20) ostaju nepromenjeni.