A A A

ОБУКА НЕ ДИСКРИМИНАЦИЈИ!

26 феб 2016

Градска општина Врачар је у Дечијем  одмаралишту „Шупља стена“, у оквиру пројекта „Доступност услуга под једнаким условима“, организовала обуку „Не дискриминацији!“  за запослене у Управи општине и за чланове и чланице Већа.

Циљ обуке јесте подизање нивоа свести и знања запослених о дискриминацији, облицима дискриминације и антдискриминаторним  механизмима, а ради успостављања једнаких услова за остваривање права и интереса свих грађана/грађанки у локалној заједници. Обуку су одржале правница Милена Банић и психолошкиња Драгана Коруга из Београдског психолошког центра.  Садржај интерактивних  радионица конципиран је тако да кроз вежбе, кратке филмове  и примере из праксе учесници и учеснице сазнају више о појмовима: стереотипи,  предрасуде и дискриминација, затим  о самом процесу стварања предрасуда и стереотипа и њиховој функцији, као и о компетитивном индивидуализму који се заснива на тврдњи да сви имају подједнаке шансе за успех и неуспех у животу.

Михаило Гордић из Градске организације глувих  је кроз  смернице за рад са глувим и наглувим особама упознао  учеснице и учеснике са  карактеристикама  заједнице глувих, моделима разумевања глувоће, начинима комуникације са глувим и наглувим особама,  терминологијом, настанком и употребом знаковног језика као и са сарадњом са тумачима за знаковни језик.

Координаторка пројекта Доступност услуга  под једнаким условима, Ирена Лакобрија Делић рекла је да су учесници и учеснице обуке имали прилику да се непосредно од представника маргинализоване групе-глуве особе упознају са знаковним језиком и његовом употребом у Србији, као и са искуствима у погледу препрека и проблема са којима се сусрећу глуве особе у свакодневном животу и на који начин су оне дискриминисане приликом пружања услуга од стране јавних служби и органа.  Оно што је најважније, обука је допринела да се код запослених  повећа сензибилност у раду према рањивим групама, да се на време препознају потребе и проблеми грађана и грађанки у пружању услуга и да се они решавају, што показују дефинисани проблеми у одређеним одељењима и предложени начини за њихово решавање у будућем периоду.