A A A

Одлуке председника Општине Врачар из 2013.

 

Напомена: због заштите приватности, нису наведене појединачне одлуке председника Општине о додели финансијске помоћи грађанима.