A A A

Одлуке у сазиву изабраном 2015. године

Са 62. седнице Већа градске општине од 04.02.2015.
Са 63. седнице Већа градске општине од 05.02.2015.
Са 64. седнице Већа градске општине од 25.02.2015.
Са 65. седнице Већа градске општине од 11.03.2015.

1. Предлог закључка о стању јавне безбедности на територији ГО Врачар у 2014. години

2. Извештај о раду заштитнице грађана и грађанки за 2014. годину

3. Предлог закључка поводом извештаја Општинског правнобранилаштва ГО Врачар за 2014. годину

4. Мишљење о Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар' за период од 1.10.2014 до 31.12.2014. године

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о организацији управе ГО Врачар

6. Предлог решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији ГО Врачар

7. Предлог одлуке о употреби и заштити грба и заставе (стега) ГО Врачар

8. Мишљење на предлог Одлуке о измени одлуке о утврђивање закупнине за пословни простор чији је корисник општина Врачар

9. Одлука о допунама Одлуке о давању на коришћење мале и велике сале у вившој месној заједници 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

10. Мишљење о предлогу Решења о именовању председнице и чланице НО Центра за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

11. Мишљење о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду НО Народног универзитета 'Божидар Аџија' за период од 01.01.2014. до 01.10.2014. године

Са 66. седнице Већа градске општине од 20.03.2015.

1. Мишљење о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду УО Спортско рекреативно образовног центра 'Врачар' за период о 01.01.2014. до 28.12.2014. године

2. Предлог Решења о именовању чланице НО установе Центар за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

3. Предлог Решења о именовању члана УО установе Центар за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

4. Мишљење о предлогу Закључка поводом Почетног ликвидациоог извештаја Народног универзитета 'Божидар Аџија' - у ликвидацији

5. Мишљење о предлогу Закључка о усвајању Извештаја Центар за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

6. Предлог одлуке о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета ГО Врачар

7. Одлука о износима новчаних накнада за најуспешније такмичаре/такмичарке по категоријама такмичења 'Краљевство поезије 2015' и професоре/професорке који су их припремали/припремале

Са 67. седнице Већа градске општине од 24.03.2015.
Са 68. седнице Већа градске општине од 02.04.2015.
Са 69. седнице Већа градске општине од 24.04.2015.
Са 70. седнице Већа градске општине од 04.05.2015.
Са 71. седнице Већа градске општине од 08.05.2015.
Са 72. седнице Већа градске општине од 20.05.2015.
Са 73. седнице Већа градске општине од 27.05.2015.
Са 74. седнице Већа градске општине од 29.05.2015.

1. Предлог закључка о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' - Београд за 2015. годину, број 1452/15 од 26. маја 2015. године

2. Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' - Београд за период 1.10 - 31.12.2014. године који је донео заменик директора дана 23.02.2015. године под бр. 447/15, а усвојио НО предузећа одлуком бр. 465/15 од 25.02. 2015.

3. Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' - Београд за период 1.01 - 31.03.2015. године који је донео заменик директора дана 22.02.2015. године под бр. 1422/15, а усвојио НО предузећа одлуком бр. 1451/15 од 25.05. 2015.

4. Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Спортско рекреативног центра Врачар за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године

Са 75. седнице Већа градске општине од 24.06.2015.
Са 76. седнице Већа градске општине од 29.06.2015.
Са 77. седнице Већа градске општине од 30.06.2015.
Са 78. седнице Већа градске општине од 23.07.2015.
Са 79. седнице Већа градске општине од 07.08.2015.
Са 80. седнице Већа градске општине од 25.08.2015.
Са 81. седнице Већа градске општине од 09.09.2015.
Са 82. седнице Већа градске општине од 18.09.2015.

1. Решење о утврђивању плате заменице начелнице Управе Градске општине Врачар

2. Мишљење о доношењу закључка о усвајању Извештаја о реализацији програма удружења финансирања из буџета Градске општине Врачар у 2014. години

3. Предлог решења о именовању члана Комисије за именовања градске општине Врачар

4. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

5. Предлог одлуке о начину и условима измирења старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, чији је корисник ГО Врачар, а којим управља ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

6. Предлог одлуке о доупуни одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ГО Врачар

7а. Одлука о давању на коришћење мале сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

7б. Одлука о давању на коришћење мале сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

8. Закључак о одлагању разматрања Предлога одлуке о давању на коришћење мале сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

Решење о разрешењу заменика начелнице Управе градске општине Врачар

Са 83. седнице Већа градске општине од 21.09.2015.
Са 84. седнице Већа градске општине од 27.10.2015.
Са 85. седнице Већа градске општине од 3.11.2015.
Са 86. седнице Већа градске општине од 19.11.2015.
Са 87. седнице Већа градске општине од 8.12.2015.
Са 88. седнице Већа градске општине од 16.12.2015.

1. Одлука о измени Одлуке о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2015. годнину

2. Закључак о стављању ван снаге Предлога решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Врачар број: 96-97/2015-VIII/2 од 27. октобра 2015. године

2а. Предлога решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Врачар

3. Предлога решења о именовању директора ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар

5. Мишљење о доношењу Решења о именовању директора Центра за образовање и културу 'Божидарац 1947' Београд

6. Мишљење о доношењу Закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар' Београд за период од 1.7.-30.09.2015. године

Са 89. седнице Већа градске општине од 22.12.2015.
Са 90. седнице Већа градске општине од 23.12.2015.