A A A

Одлуке у сазиву изабраном 2016. године

Са 91. седнице Већа градске општине од 15.01.2016.
Са 92. седнице Већа градске општине од 01.02.2016.
Са 93. седнице Већа градске општине од 10.02.2016.
Са 94. седнице Већа градске општине од 19.02.2016.
Са 95. седнице Већа градске општине од 14.04.2016.

1. Упутство о условима за подношење пријава и критеријума за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Врачар у 2016. години

2. Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Врачар у 2016. години

3. Одлука о износима новчаних награда за најуспешније такмичаре по категоријама тачкичења 'Краљевство поезије 2016.' и професоре који су их припремали

4. Одлука о спровођењу и реализацији активности на комуналном уређењу слободне површине у јавном коришћењу између пословних објеката у продужетку Баба Вишњине улице према Макензијевој улици и колско-пешачког прилаза гаражама у улици Симе Игуманова број 14-16, 18-20 и 20-22

5. Одлука о давању на коришћење велике сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у Проте Матеје 36

6а. Одлука о давању на коришћење велике сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у Проте Матеје 36

6б. Одлука о давању на коришћење велике сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у Проте Матеје 36

 

Са 96. седнице Већа градске општине од 14.04.2016.