A A A

Одлуке у сазиву 2016.

Са 1. седнице Већа градске општине од 14.07.2016. године
Са 2. седнице Већа градске општине од 17.07.2016. године
Са 3. седнице Већа градске општине од 19.08.2016. године

Demo Content

Са 4. седнице Већа градске општине од 22.08.2016. године
Са 5. седнице Већа градске општине од 29.08.2016. године
Са 6. седнице Већа градске општине од 02.09.2016. године
Са 7.седнице Већа градске општине од 05.09.2016.године
Са 8. седнице Већа градске општине од 08.09.2016.године
Са 9. седнице Већа градске општине од 15.09.2016.године
Са 10. седнице Већа градске општине од19.09.2016.године
Са 11. седнице Већа градске општине од 23.09.2016.године
Са 12. седнице Већа градске општине од 26.09.2016.године

Demo Content

Са 13.седнице Већа градске општине од 30.09.2016.године

Demo Content

Са 14. седнице Већа градске општине од 03.10.2016. године

Demo Content

Са 15. седнице Већа градске оптине од 06.10.2016. године

Demo Content

Са 16. седнице Већа градске општине од 11.10.2016. године
  1.  Закључак
  2.  Закључак
Са 17. седнице Већа градске општине од 17.10.2106.године
Са 18. седнице Већа градске општине од 21.10.2016. године