A A A

Odluke u sazivu 2016.

Sa 1. sednice Veća gradske opštine od 14.07.2016. godine
Sa 2. sednice Veća gradske opštine od 17.07.2016. godine
Sa 3. sednice Veća gradske opštine od 19.08.2016. godine

Demo Content

Sa 4. sednice Veća gradske opštine od 22.08.2016. godine
Sa 5. sednice Veća gradske opštine od 29.08.2016. godine
Sa 6. sednice Veća gradske opštine od 02.09.2016. godine
Sa 7.sednice Veća gradske opštine od 05.09.2016.godine
Sa 8. sednice Veća gradske opštine od 08.09.2016.godine
Sa 9. sednice Veća gradske opštine od 15.09.2016.godine
Sa 10. sednice Veća gradske opštine od19.09.2016.godine
Sa 11. sednice Veća gradske opštine od 23.09.2016.godine
Sa 12. sednice Veća gradske opštine od 26.09.2016.godine

Demo Content

Sa 13.sednice Veća gradske opštine od 30.09.2016.godine

Demo Content

Sa 14. sednice Veća gradske opštine od 03.10.2016. godine

Demo Content

Sa 15. sednice Veća gradske optine od 06.10.2016. godine

Demo Content

Sa 16. sednice Veća gradske opštine od 11.10.2016. godine
  1.  Zaključak
  2.  Zaključak
Sa 17. sednice Veća gradske opštine od 17.10.2106.godine
Sa 18. sednice Veća gradske opštine od 21.10.2016. godine