A A A

My image My image My image
19 sednica GO Vračar

ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

14 мар 2019

На  јучерашњој седници  Скупштине Градске општине Врачар одборници су изабрали новог члана Већа Градске општине Врачар Александра Бановића. Донет је програм унапређења социјалне заштите  за 2019. годину, као и закључци о усвајању Извештаја о утрошку средстава и реализацији пројеката у култури као и у области спорта који се финансирају из буџета Градске општине Врачар. Одборници су донели Одлуку о утврђивању области спорта од посебног значаја за задовољавања потребе интреса грађана Врачара, донели Решење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, усвојили Извештај о раду штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врача у 2018. години, а такође су донели Годишњи план рада штаба за 2019. годину. Скупштина је такође донела и Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији ГО Врачар и Одлуку о образовању јединице цивилне заштите. На седници је разматран  Извештај о раду заштитнице грађана и грађанки за 2019. годину а донето је и Решење о измени и допуни решења о именовању председника, заменикa председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу.