A A A

My image My image My image

Потписан Споразум о разумевању ради унапређења приступачности бирачких места и објеката јавне намене

4 јан 2019

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, Град Београд, Градска изборна комисија (ГИК), Градска општина Врачар  и Градска општина Савски Венац  потписали су Споразум о разумевању у коме су се сагласили да ће убудуће сарађивати и предузимати активности ради унапређења свих облика приступачности како бирачких места, тако и објеката јавне намене, укључујући физичку приступачност, као и функционалну приступачност за особе оштећеног вида, слуха и друге облике инвалидитета, уз пуну посвећеност реализацији договорених активности и остварењу заједничких циљева.