A A A

РАЗВИЈАЈ ТАЛЕНАТ

31 мар 2016

 Фондација за таленте Врачара је по завршетку распуста  наставила рад на  другом делу пројекта „Развијај таленат“  и то у радионици из математике за 4.разред и радионицама сликања и цртања. Радионица за талентовану децу из математике даје ученицима прилику да у раном узрасту, на једном месту у друштву својих вршњака прошире  знања из математике и стекну нека нова. Својом занимљивом садржином, интересантним начином решавања задатака, указивањем на привлачна својства бројева и геомеријских фигура, олакшава се стицање матемтичких знања, развија се логика и јачају интереси за математичко образовање. Деца окупљена око истих циљева и подстакнута истом мотивацијом , а то је да се негује такмичарски дух и жеља за знањем и напретком, су ове године на такмичењима из математике показала изванредне резултате. Сви полазници су прошли школско и учествовали на општинском такмичењу, а њих 11 је учествовало и на Градском такмичењу и забележило видне резултате.

На Градском такмичењу учествовали су:

 1. Коста Милошевић 100 поена,
 2. Илија Солдо 95 поена,
 3. Иван Ристовић 89 поена,
 4. Милош Атанацковић 85 поена,
 5. Никола Дакић 65 поена,
 6. Михајло Марић 60 поена,
 7. Мина Стојановић 60 поена,
 8. Милош Жижић 47 поена,
 9. Василиа Мрвош 40 поена,
 10. Давид Илић 25 поена,
 11. Ива Вујовић 10 поена.

Мали сликари су наставили да уживају у свом креативном стваралаштву и новим изазовима различитих техника рада.