A A A

САОПШТЕЊЕ поводом исељења из стана бр. 1 у Улици Његошева бр. 65 у Београду
 


6 окт 2017

Извршење исељења из стана број 1 у Његошевој 65 врши се на основу правноснажне судске пресуде. У питању је приватни судски спор у коме ГО Врачар није учествовала.

Провером документације којом располаже ГО Врачар, констатујемо:


– породица Петровић се доселила у стан бр. 1, површине 88м2 у Његошевој бр. 65, у Београду,  на основу Уговора о размени још 1945. године;– Јанаћко и Стојан Синадиновић, правни претходници садашњих сувласника Синадиновић Бранислава и Дејана, закључили су 1956. године Уговор о коришћењу стана са Браниславом Петровић, и члановима домаћинства мајком Даницом, ћерком Љиљаном и сином Добривојем;- Стан бр. 1, површине 88м2 у приземљу објекта у улици Његошева бр. 65, је Решењем комисије о национализацији Н бр. 10067/61 од 14.02.1962. године изузет је из национализације и остао у својини Јанаћка и Стојана Синадиновића;  – Петровић Добрила, супруга покојног Петровић Добривоја се 2007. године, обратила се дописом Општини Врачар, са информацијом о свом стамбеном проблему, истичући чињеницу да је у ванпарничном поступку за доношење одлуке која замењује уговор о закупу стана са власницима стана бр. 1, површине 88м2  у улици Његошева бр. 65 који се води пред Трећим општинским судом у Београду  Р бр. 74/06,  упућена на парницу ради доказивања да је стекла својство закупца стана на неодређено време, при чему је најавила да ће у будућој парници предложити Општину Врачар као умешача;– ГО Врачар је дописом бр.360-13/2007 од 31.01.2007. године, обавестила Петровић Добрилу  да, обзиром да се ради о стану у приватној својини који никада није био у стамбеном фонду ГО Врачар, Општина не може учествовати у судском поступку.На основу дописа из 2007. године јасно се види да Градска општина Врачар није ни на који начин учествовала у овом спору. С тога нас чуде критике посебно представника бивше власти који су вршили власт у општини Врачар управо када су доношене одлуке о овом случају.

Овде можете преузети:

Саопштење

Прилог