A A A

SAOPŠTENJE povodom iseljenja iz stana br. 1 u Ulici Njegoševa br. 65 u Beogradu
 


6 okt 2017

Izvršenje iseljenja iz stana broj 1 u Njegoševoj 65 vrši se na osnovu pravnosnažne sudske presude. U pitanju je privatni sudski spor u kome GO Vračar nije učestvovala.

Proverom dokumentacije kojom raspolaže GO Vračar, konstatujemo:


– porodica Petrović se doselila u stan br. 1, površine 88m2 u Njegoševoj br. 65, u Beogradu,  na osnovu Ugovora o razmeni još 1945. godine;– Janaćko i Stojan Sinadinović, pravni prethodnici sadašnjih suvlasnika Sinadinović Branislava i Dejana, zaključili su 1956. godine Ugovor o korišćenju stana sa Branislavom Petrović, i članovima domaćinstva majkom Danicom, ćerkom Ljiljanom i sinom Dobrivojem;- Stan br. 1, površine 88m2 u prizemlju objekta u ulici Njegoševa br. 65, je Rešenjem komisije o nacionalizaciji N br. 10067/61 od 14.02.1962. godine izuzet je iz nacionalizacije i ostao u svojini Janaćka i Stojana Sinadinovića;  – Petrović Dobrila, supruga pokojnog Petrović Dobrivoja se 2007. godine, obratila se dopisom Opštini Vračar, sa informacijom o svom stambenom problemu, ističući činjenicu da je u vanparničnom postupku za donošenje odluke koja zamenjuje ugovor o zakupu stana sa vlasnicima stana br. 1, površine 88m2  u ulici Njegoševa br. 65 koji se vodi pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu  R br. 74/06,  upućena na parnicu radi dokazivanja da je stekla svojstvo zakupca stana na neodređeno vreme, pri čemu je najavila da će u budućoj parnici predložiti Opštinu Vračar kao umešača;– GO Vračar je dopisom br.360-13/2007 od 31.01.2007. godine, obavestila Petrović Dobrilu  da, obzirom da se radi o stanu u privatnoj svojini koji nikada nije bio u stambenom fondu GO Vračar, Opština ne može učestvovati u sudskom postupku.Na osnovu dopisa iz 2007. godine jasno se vidi da Gradska opština Vračar nije ni na koji način učestvovala u ovom sporu. S toga nas čude kritike posebno predstavnika bivše vlasti koji su vršili vlast u opštini Vračar upravo kada su donošene odluke o ovom slučaju.

Ovde možete preuzeti:

Saopštenje

Prilog