A A A

Каталог услуга

На овој страни дати су подаци о услугама које Градска општина Врачар, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима распоређене у 7 целина:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И НАБАВКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Грађани могу упутити питања:

      • позивом контакт центра на број 30 81 403, 30 81 405

Одређена документа грађани могу наручити и добити путем Услужног сервиса за доставу докумената на кућну адресу :       

       • електронским путем

 

Наручивање електронским путем:

Грађанима је омогућено да користе услугу електронског обавештавања о статусу предмета. Подносећи захтев ради остваривања права или регулисања обавеза, грађани се изјашњавају да ли желе да електронском поштом буду обавештени о решавању предмета.