A A A

Каталог услуга

На овој страни дати су подаци о услугама које Градска општина Врачар, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима распоређене у 7 целина:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И НАБАВКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Грађани могу упутити питања:

      • позивом контакт центра на број 30 81 403, 30 81 405

Одређена документа грађани могу наручити и добити путем Услужног сервиса за доставу докумената на кућну адресу :       

       • електронским путем

 

Наручивање електронским путем:

За наручивање докумената електронским путем, Извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, и Уверење из књиге држављана ( само за лица која су уписана у матичне књиге у градској општини Врачар ) потребно је платити републичку административну таксу у износу од 420,00 динара за изводе на домаћем обрасцу, односно 690,00 динара за изводе на међународном обрасцу, док је за Уверење из књиге држављана потребно платити републичку административну таксу у износу од 740,00 динара.

Изводи се уручују у року од 2 – 5 дана за лица са пребивалиштем на територији града Београда- куриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште, а рок доставе зависи од ажурности поште.

Републичка административна такса не плаћа се за социјална давања, за дечији додатак, за упис у школу, или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаве за упис у матичне књиге.

Достава извода износи 360,00 динара ( укључујући ПДВ). Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру приликом преузимања извода.

Грађанима је омогућено да користе услугу електронског обавештавања о статусу предмета. Подносећи захтев ради остваривања права или регулисања обавеза, грађани се изјашњавају да ли желе да електронском поштом буду обавештени о решавању предмета.

ВИШЕ

ВИШЕ