A A A

Честа питања

Које је радно време Градске општине Врачар?

Услужни центар: радним даном од 7:30 до 17:00 часова,
Писарница – пријем поднесака: радним даном од 7:30 до 17:00 часова,
Комунална инспекција: радним даном, суботом и у дане државних празника од 7:00 до 24:00 часа, недељом од 7:00 до 15:00 часова,
Грађевинска инспекција: радним даном од 8:00 до 22:00, суботом и у дане државних празника од 8:00 до 16:00 часова.

Радно време Управе градске општине Врачар је распоређено на пет радних дана, од понедељка до петка, почиње у 7:30, а завршава се у 17:00 часова.

Радно време службе матичара је од 8,00 до 15,00 часова.

Где могу да се пронађу информације о одлукама које се доносе у Градској општини Врачар?

Информације о одлукама које се доносе у Градској општини Врачар можете пронаћи овде.

Коме могу да се обратим уколико сматрам да ми је неки од органа Управе повредио права?

Уколико сматрате да су Ваша права прекршена од стране неког од органа Управе можете да се обратите Заштитници грађана/ки. Информације о начину на који то можете урадити погледајте на страници заштитнице грађана/ки.

Да ли су обрасци захтева из комуналне области доступни у електронској форми?

Обрасци захтева из комуналне области јесу доступни у електронској форми, и можете их преузети на нашем сајту. 

Како се врши увид у бирачки списак?

Информацију о томе да ли сте на бирачком списку можете добити на телефон 3081-556 или на интернет адреси https://birackispisak.beograd.gov.rs (ако Вам се прикаже упозорење о невалидности сертификата ове стране, можете га слободно игнорисати, у питању је сигурносна мера).
За промене у бирачком списку неопходно је да нас посетите лично у Његошевој 77, приземље, шалтер 10.
Потврду о бирачком праву можете наручити попуњавањем формулара.