A A A

Честа питања

Које је радно време Градске општине Врачар?

Одовор 2

Где могу да се пронађу информације о одлукама које се доносе у Градској општини Врачар?

Одговор 3

Коме могу да се обратим уколико сматрам да ми је неки од органа Управе повредио права?

Одговор 4

Да ли су обрасци захтева из комуналне области доступни у електронској форми?

Одговор 5

Како се врши увид у бирачки списак?

Одговор 6