A A A

Članice i članovi Veća gradske opštine Vračar

DSC_0037

Prof. dr Milan A. Nedeljković
predsednik opštine
tel. 3081-442, E-pošta

Dejan Ribać
zamenik predsednika opštine
tel. 3081-442, E-pošta

Na sednici Skupštine opštine Vračar održanoj 10. septembra 2020. godine za članice i članove Veća opštine Vračar izabrani su:

Rajko Tanasijević
E-pošta

Rođen je 1984. godine. Po obrazovanju je master ekonomista. Radio je na mestu koordinatora Kancelarije za mlade. Biran za odbornika u Skupštini Grada Beograda. Takođe do 2016. godine radio je u Agenciji za privredne registre na koordinaciji lokalnih samouprava na poslovima vezano za preduzetnike. 2016. godine postaje član Veća Gradske opštine Vračar. Obavljao funkciju izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove u Akcionarskom društvu za proizvodnju I promet oružja – “ Zastava oružje” Kragujevac. Od 2015. do 2020. god je član Upravnog odbora u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, a prethodno član Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

Darko Milenković
E-pošta

Rođen je 1977. godine u Beogradu. Diplomirani ekonomista. Do 2017. godine vodio je svoju firmu za trgovinu farmaceutskim proizvodima. Od 2017. godine zaposlen u Opštini Vračar, u Odeljenju za društvene delatnosti i projekte, gde kao glavnu delatnost obavlja brigu i pomoć starim licima sa opštine Vračar. Član Veća GO Vračar od 2017. godine.
Oženjen. Otac dvoje dece.

Aleksandar Banović
E-pošta

Rođen 16.01.1984. godine u Beogradu. Diplomirani menadžer. Radio u JP „Srbijagasu“ od 2004. do 2019. godine u Sektoru održavanja i distribucije gasa. Od 2019. godine član Veća opštine Vračar. Otac dvoje dece.

Srđan Stamenković
E-pošta

Rođen je 1968. godine. Po zvanju je diplomirani menadžer. U period od1992. do 2000. godine radio je u KCS – Srbije Biohemijska labaratorija. 2000. godine prelazi na mesto menadžer – direktora na poslovima izvoza-uvoza u BSZ Company d.o.o. gde ostaje do 2016. godine. 2016. prelazi u Hidrotehniku B.G. A.D. gde radi na upisu svojine u Katastar nepokretnosti i sređivanju imovinske karte zemljišta, poslovnog prostora i stanova. Tečno govori dva jezika – engleski i nemački.
Oženjen je i otac trojki.

Dragi Lukić
E-pošta

Rođen je 1963. godine u Arilju.
Završio je Pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, a potom i Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Radio je u OŠ „Sava Kovačević“, a zatim 22 godine radi kao direktor OŠ „Svetozar Marković“ sve do 2017. godine.
Član Veća Gradske opštine Vračar (zadužen za obrazovanje i verske zajednice) je od 2016-2020. godine.
Bavi se i humanitarnim radom i predsednik je Opštinske organizacije Crvenog krsta Vračara u više mandata.
Nosilac opštinskog priznanja za 2014. godinu za humanitarni rad i rad u obrazovanju.
Nosilac Svetosavske nagrade za poseban doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji za 2010. godinu.
Član je Saveta Učiteljskog fakulteta u Beogradu.
Član je Crkvenog odbora Hrama Svetog Save.

Mirjana Mitrović
E-pošta

Mirjana Mitrović rođena je 1968. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu, Srednju školu prirodno-tehničke struke „Sveti Sava“ i srednju muzičku školu. Po diplomiranju na Rudarsko–geološkom fakultetu kao mladi inženjer Hidrogeologije počinje da radi u struci tokom 90-ih godina prošlog veka. Nezadovoljna stanjem, primenom i tretmanom geologije u privredi prelazi u bankarski sektor, gde je radila na menadžerskim pozicijama u Societe Generale, ProCredit, Credite Agricole i Raiffeisen banci. Bavila se procesom stečaja preduzeća položivši stručni ispit čime je stekla licencu za stečajnog upravnika. Govori engleski i italijanski jezik. Spremna je za timski rad i rad pod pritiskom, sa pozitivnim stavom prema druženju i osećajem odgovornosti.
Od 2016. godine član Veća Gradske opštine Vračar – član opštinskih komisija i uključena u praćenje rada usluga Opštine , pripremanje i realizacija projekata iz oblasti kulture.
Kao član Veća zaduženog za praćenje kulturnih aktivnosti u okviru Opštine je organizovala mnogobrojne koncerte, tribine, kao i umetničke izliožbe u Galeriskom prostoru hola Gradske opštine Vračar.
Stalni član Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona (JSS) EU-RS, pri Briselskom parlamentu EU.

Biljana Rakić
E-pošta

Rođena je 1987. godine u Ivanjici, gde je završila gimnaziju. Diplomirala na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke, a potom na Fakultetu za finansije, bankarstvo i reviziju „Alfa BK Univerzitet“ stekla je zvanje master ekonomista.
U periodu od 2013. do 2015. godine radila u kabinetu direktora Agencije za zaštitu životne sredine – Ministarstvo životne sredine.
U periodu od 2015. do jula 2016. radila kao mlađi savetnik u Grupi za javne nabavke Ministartva zdravlja.
Od 2015. do 2016. godine bila je sekretar Komisije za stručne ispite zdravstvenih radnika u Ministartvu zdravlja.
Takođe do 2016.godine bila je sekretar Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.
Član je Nadzornog odbora „JP Emisione tehnike i veze“ od 2015. godine.
Od 2016. godine preuzima dužnost člana Veća Gradske opštine Vračar, zadužena za socijalnu i dečiju zaštitu.
Govori engleski jezik. Udata i majka jednog deteta.

Predrag Đurić
E-pošta

Rođen je 1995. godine. Diplomirani inženjer informatke. Od 2016. godine zaposlen u Opštini Vračar, u Odeljenju opšte i zajedničke poslove – Odsek za informatiku. Od 2016. član Izborne komisije GO Vračar.
Poseduje sertifikat za pisanje projekata. Član Saveta kancelarije za mlade GO Vračar.
Polaznik mnogih međunarodnih kampova i seminara u organizaciji EU u oblasti Omladinske politike.
Rođen i odrastao na Vračaru.

Željko Nikčević
E-pošta

Rođen 1972 godine
Završio gimnaziju, nakon toga upisao Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, kasnije upisao i Fakultet za sport u Beogradu. Do 2015.godine obavljao funkciju direktora u privatnom preduzeću za građevinarstvo, bio i vlasnik preduzeća za proizvodnju građevinske stolarije i elemenata.
Kao diplomirani menadžer u sportu obavljao funkciju sportskog direktora Beogradskog tekvondo saveza, a poslednje tri i po godine na funkciji generalnog sekretara Sportskog saveza invalida Srbije.
Otac jednog deteta.