A A A

Јавне набавке-ДОБРА 2013 год.

1. Отворени поступак јавне набавке за куповину 590 преносивих рачунара (ЈН 404/2-195/2013)
2. Јавна набавка мале вредности за куповину и уградњу система за комуникацију са грађанима и куповину два сервера (ЈН 404/2-198/2013)
3. Отворени поступак јавне набавке за куповину рачунара и монитора (ЈН 404/2-210/2013)