A A A

Јавне набавке-ДОБРА 2017 год.

Куповина и испорука артикала за кафе кухињу и манифестације (број ЈН: 404/2-104/2017).
Поступак јавне набавке мале вредности за куповину новогодишњих пакетића за децу Врачара, јавна набавка број 404/2-103/2017
Куповина и уградња чилера (број ЈН: 404/2-70/2017).
Отворени поступак јавне набавке за куповину рачунара, јавна набавка број 404/2-87/2017
Куповина челичног ужета за лифт са услугом замене (број ЈН: 404/2-57/2017)
Куповина електричне енергије за потребе Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-37/2017
Куповина ауто седишта за децу, јавна набавка број 404/2-34/2017
Куповина потрошног материјала за потребе одржавања управне зграде Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-19/2017
Куповина и испорука артикала за кафе кухињу и манифестације (број ЈН: 404/2-7/2017).
Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда за куповину 4 преносива рачунара