A A A

Javne nabavke-DOBRA 2017 god.

Kupovina i isporuka artikala za kafe kuhinju i manifestacije (broj JN: 404/2-104/2017).
Postupak javne nabavke male vrednosti za kupovinu novogodišnjih paketića za decu Vračara, javna nabavka broj 404/2-103/2017
Kupovina i ugradnja čilera (broj JN: 404/2-70/2017).
Otvoreni postupak javne nabavke za kupovinu računara, javna nabavka broj 404/2-87/2017
Kupovina čeličnog užeta za lift sa uslugom zamene (broj JN: 404/2-57/2017)
Kupovina električne energije za potrebe Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-37/2017
Kupovina auto sedišta za decu, javna nabavka broj 404/2-34/2017
Kupovina potrošnog materijala za potrebe održavanja upravne zgrade Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-19/2017
Kupovina i isporuka artikala za kafe kuhinju i manifestacije (broj JN: 404/2-7/2017).
Pregovarački postupak javne nabavke sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za kupovinu 4 prenosiva računara