A A A

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2017

Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-123/2017
Услуга подршке особама са инвалидитетом до 65 година (број ЈН: 404/2-121/2017)
Услуга реализације пројекта „Сениори упознају Србију“, јавна набавка број 404/2-119/2017
Услуга израде плана заштите од пожара (број ЈН: 404/2-102/2017).
Услуга одржавања хигијене у просторијама управне зграде Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-116/2017)
Услуга изрaде предмера и предрачуна за фасаде, јавна набавка број 404/2-100/2017
Услуге фиксне телефоније (број ЈН: 404/2-88/2017).
Услуге редовног одржавања и отклањања кварова на лифтовима (број ЈН: 404/2-82/2017).
Услуга реализације пројекта „Сениори упознају Србију“, јавна набавка број 404/2-84/2017
Услуга физичког обезбеђења, јавна набавка број 404/2-77/2017
Услуга изрaде предмера и предрачуна за фасаде, јавна набавка број 404/2-76/2017
Услуга изрaде предмера и предрачуна за фасаде, јавна набавка број 404/2-69/2017
Услуга подршке особама са инвалидитетом до 65 година (број ЈН: 404/2-59/2017).
Услуга еко патроле, јавна набавка број 404/2-52/2017
Услуга праћења активности Градске општине Врачар кроз израду видео материјала, јавна набавка број 404/2-44/2017
Услуга противпожарне заштите за објекте Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-36/2017)
Услуга праћења активности Градске општине Врачар кроз израду видео материјала, јавна набавка број 404/2-9/2017
Услуга одржавања климатизације и грејања у управној згради Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-20/2017
Услугe одржавања рачунара, јавна набавка број 404/2-33/2017
Услуга мобилне телефоније за потребе Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-26/2017
Услуге из области омладинске политике, javna nabavka broj 404/2-22/2017
Услуга израде идејних пројеката за потребе Градске општине Врачар и установа чији је општина оснивач Јавна набавка број 404/2-17/2017
Услуга одржавања лифтова у управној згради Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-18/2017
Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-14/2017