A A A

Javne nabavke – USLUGE 2017

Usluga štampanja i dizajna, javna nabavka broj 404/2-123/2017
Usluga podrške osobama sa invaliditetom do 65 godina (broj JN: 404/2-121/2017)
Usluga realizacije projekta „Seniori upoznaju Srbiju“, javna nabavka broj 404/2-119/2017
Usluga izrade plana zaštite od požara (broj JN: 404/2-102/2017).
Usluga održavanja higijene u prostorijama upravne zgrade Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-116/2017)
Usluga izrade predmera i predračuna za fasade, javna nabavka broj 404/2-100/2017
Usluge fiksne telefonije (broj JN: 404/2-88/2017).
Usluge redovnog održavanja i otklanjanja kvarova na liftovima (broj JN: 404/2-82/2017).
Usluga realizacije projekta „Seniori upoznaju Srbiju“, javna nabavka broj 404/2-84/2017
Usluga fizičkog obezbeđenja, javna nabavka broj 404/2-77/2017
Usluga izrade predmera i predračuna za fasade, javna nabavka broj 404/2-76/2017
Usluga izrade predmera i predračuna za fasade, javna nabavka broj 404/2-69/2017
Usluga podrške osobama sa invaliditetom do 65 godina (broj JN: 404/2-59/2017).
Usluga eko patrole, javna nabavka broj 404/2-52/2017
Usluga praćenja aktivnosti Gradske opštine Vračar kroz izradu video materijala, javna nabavka broj 404/2-44/2017
Usluga protivpožarne zaštite za objekte Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-36/2017)
Usluga praćenja aktivnosti Gradske opštine Vračar kroz izradu video materijala, javna nabavka broj 404/2-9/2017
Usluga održavanja klimatizacije i grejanja u upravnoj zgradi Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-20/2017
Usluge održavanja računara, javna nabavka broj 404/2-33/2017
Usluga mobilne telefonije za potrebe Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-26/2017
Usluge iz oblasti omladinske politike, javna nabavka broj 404/2-22/2017
Usluga izrade idejnih projekata za potrebe Gradske opštine Vračar i ustanova čiji je opština osnivač Javna nabavka broj 404/2-17/2017
Usluga održavanja liftova u upravnoj zgradi Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-18/2017
Usluga štampanja i dizajna, javna nabavka broj 404/2-14/2017