A A A

Јавне набавке 2017

У складу са законском обавезом објављивања интерног акта о јавним набавкама на сајту наручиоца објављујемо Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ГО Врачар.

Овде можете преузети План јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Прву измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Другу измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Трећу измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Четврту измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Пету измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Шесту измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Седму измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Осму измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

Овде можете преузети Девету измену Плана јавних набавки Градске општине Врачар за 2017. годину.

ЗАПОСЛЕЊЕ