A A A

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2020. GODINI

23 dec 2020

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisuje Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Gradske opštine Vračar u 2020. godini.

Prijava se predaje na pisarnici Gradske opštine Vračar sa naznakom:

Gradska opština Vračar, Savet za bezbednost saobraćaja Gradske opštine Vračar, Njegoševa 77

Prijava za javni konkurs za finansiranje projekta udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vračar u 2020. godini

NE OTVARATI

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv i adresu podnosioca prijave.
Prijave se predaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ovde možete preuzeti:

· Odluku o raspisivanju Javnog konkursa

· Obrazac prijave

· Tabela obrazac 1 – budžet projekta

· Obrazac 2 – narativni prikaz budžeta

· Model ugovora

· Menično ovlašćenje

· UPUTSTVO

U skladu sa Programom Saveta za bezbednost saobraćaja Gradske opštine Vračar za unapređenje bezbednosti saobraćaja od 06.03.2019. godine, ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vračar u 2020. godini, iznosi 3.000.000,00 dinara.

Program se mora realizovati na teritoriji Gradske opštine Vračar i to najkasnije do 14.4.2021. godine.