A A A

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа

20 јун 2016

Kомисија за планове Скупштине града Београда оглашава jавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) од 30. маја до 30. јуна 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна презентација одржаће се у четвртак 23. јуна у 16:30 часова у сали Градске општине Врачар (Његошева 77, Београд).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), 14. јула 2016. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, 27. марта бр. 43-45, најкасније до 30. јуна 2016. године.